Dějepisná exkurze – Chrám sv. Víta a Pražský hrad

20. prosince 2017 třídy VI.A ( s prof. D. Brožem), VI.B (s prof. J. Havlíkem) a 2C ( s prof. J. Kodrovou) navštíví areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu absolvují prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak budou studenti pokračovat v prohlídce se svými vyučujícími (klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...).

Sraz v 8.45 na třetím nádvoří Hradu (před vstupem do katedrály sv. Víta).
Návrat do školy na 6. vyučovací hodinu.