Hra na Hrad – primy, sekundy

V úterý 19. prosince 2017 si primy a sekundy vyzkouší Hru na Hrad, což je zážitková prohlídka expozice Příběh Pražského hradu. Program je pětihodinový, sraz bude mít každá třída individuálně s doprovázejícím
učitelem. Vstupné 150,- Kč.

https://www.hrad.cz/cs/kultura‑na‑hrade/program/informace‑pro‑zakladni‑skoly‑hra‑na‑hrad‑rezervace‑10231

prima A – doprovod Mgr. Martina Mazurová
prima B – doprovod – Mgr. David Brož
sekunda A – doprovod Mgr. Radka Chaurová
sekunda B - doprovod Mgr. Michal Pavlík