Informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019‑20

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2019‑2020 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

V níže přiloženém dopise naleznete informace k vyhlášení výsledků přijímacího řízení a průběhu odvolacího řízení.

Průběh odvolacího řízení

K 23. 5. 2019 se poslední přijatý uchazeč na osmileté studium umístil na 105. místě.

K 23. 5. 2019 se poslední přijatý uchazeč na čtyřleté studium umístil na 49. místě. Škola eviduje již 30 zápisových lístků.

Informace pro rodiče_ 2019

Výsledky přijímacích zkoušek na čtyřleté studium

Výsledky přijímacích zkoušek na osmileté studium

Seznam přijatých uchazečů na čtyřleté studium

Seznam přijatých uchazečů na osmileté studium

Poučení

Formulář odvolání

 

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2019

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2019