Informace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí uchazeči!

Zde jsou výsledky přijímacího řízení:

Seznam přijatých uchazečů na osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení_ osmileté G

Seznam přijatých uchazečů na čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté G

Informace pro rodiče

Formulář odvolání

Zákonným zástupcům, kteří budou chtít nahlédnout do spisu podle paragrafu 38 odst. 1 správního řádu, bude toto umožněno 4.5. 2017 od 14:00 do 18:00 v kanceláři školy po předchozí tel. domluvě.

Náhradní termín přijímacích zkoušek:

Uchazeči, kteří byli omluveni z řádného termínu přijímacích zkoušek, budou konat přijímací zkoušku v náhradním termínu , a to:

11.5. 2017 ( náhradní termín za 1.řádný termín) nebo 12.5.2017 ( náhradní termín za druhý řádný termín) - platí pro oba typy studia. Pozvánky budou rozeslány mailem.

 

23.3. a 24.3. 2017 byly rozeslány uchazečům  doporučené dopisy s pozvánkami k přijímacím zkouškám.

Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium budou 12.4. 2017 probíhat v 1.patře vlevo (zadní trakt).

Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium budou 18.4. 2017 probíhat v 1. a 2.patře budovy školy. Cestu k jednotlivým učebnám ukazují šipky. Seznamy uchazečů jsou vyvěšeny v přízemí.

Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium budou 19.4.2017 probíhat v 1. patře.

Přijímací zkoušky na osmileté studium budou 20.4.2017 probíhat ve všech patrech budovy školy. Cestu k jednotlivým učebnám ukazují šipky. Seznamy uchazečů jsou vyvěšeny v přízemí.

Umístění učeben:

U1,U2,U3- 1.patro vlevo

U4,U5 - 1.patro vpravo

U6, U10 - 2.patro vlevo

U7,U8, U9 - 2.patro vpravo

U11, U12 - 3.patro vlevo

U14- 3.patro vpravo

Žádáme rodiče, aby z organizačních důvodů nedoprovázeli uchazeče  do budovy. Konec přijímacích zkoušek je po 13:00, kdy můžete na své děti počkat před budovou školy. O přestávkách mezi jednotlivými testy děti nebudou budovu školy opouštět.

 

 

Organizace jednotné přijímací zkoušky

Bližší podrobnosti organizace jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2016/2017

V následujících dokumentech jsou uvedeny požadavky na znalosti a dovednosti žáků, které budou ověřovány v přijímacích zkouškách. Zpracovalo je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které jednotnou přijímací zkoušku připravuje.

MATEMATIKA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Přijímací řízení na 4‑leté gymnázium

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena jedna třída čtyřletého studia. |Obor vzdělávání: 79‑41‑K/41

V přijímacím řízení v dubnu 2017 budou podle platné legislativy použity jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky (jednotná přijímací zkouška). Na základě rozhodnutí ředitelky školy bude školní přijímací zkouška  obsahovat test z anglického jazyka, který bude připraven na škole. Požadovaný rozsah znalostí k této zkoušce je uveden níže.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 12. 4. 2017 a 19. 4. 2017.

Informace k vyplňování přihlášek: Termín konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky, termín konání školní přijímací zkoušky je třeba doplnit. Pokud napíšete naši školu v přihlášce jako první, vyplníte  termín školní přijímací zkoušky 12.4.2017. Pokud napíšete naši školu jako druhou, doplníte termín 19.4.2017.

Termín školní přijímací zkoušky (skládá se pouze z testu z anglického jazyka) se shoduje s termínem jednotné přijímací zkoušky.

Uzávěrka přihlášek je  1.března 2017.

Požadavky k přijímacím zkouškám z anglického jazyka _4‑leté studium

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2017

V přijímacím řízení evidujeme 76 přihlášek ke studiu na čtyřletém gymnáziu.

Přijímací řízení na 8‑leté studium

Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě primy osmiletého studia.Obor vzdělávání: 79‑41‑K/81

V přijímacím řízení v dubnu 2017 budou podle platné legislativy použity jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky( jednotná přijímací zkouška). Na základě rozhodnutí ředitelky školy bude školní přijímací zkouška obsahovat test z anglického jazyka, který bude připraven na škole. Požadovaný rozsah znalostí k této zkoušce je uveden níže.

Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 18 . 4. a 20. 4. 2017.

Informace k vyplňování přihlášek: Termín konání jednotné přijímací zkoušky určuje pořadí zápisu zvolených škol ve formuláři přihlášky,  termín konání školní přijímací zkoušky je třeba doplnit. Pokud napíšete naši školu v přihlášce jako první, vyplníte  termín školní přijímací zkoušky 18.4.2017. Pokud napíšete naši školu jako druhou, doplníte termín 20.4.2017.

Termín školní přijímací zkoušky (skládá se pouze z testu z anglického jazyka) se shoduje s termínem jednotné přijímací zkoušky.

Uzávěrka přihlášek je  1. března 2017.

Požadavky z anglického jazyka k přijímacím zkouškám_osmileté studium

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2017

V přijímacím řízení evidujeme 309 přihlášek ke studiu na osmiletém gymnáziu.