Informace k průběhu přijímacího řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči!

O přestávkách mezi přijímacími zkouškami není možné opouštět budovu školy.  Uchazeči si přinesou svačinu na celé dopoledne s sebou a o přestávkách  mohou posvačit a relaxovat.

27. 3. budou rozeslány poštou pozvánky k přijímacím zkouškám. Zákonným zástupcům, kteří mají datovou schránku, bude pozvánka zaslána datovou zprávou. Dopisy obsahují pozvánku ke školní přijímací zkoušce a  zároveň pozvánku k centrálně zadávaným zkouškám z matematiky a českého jazyka, na které je uvedeno evidenční číslo uchazeče.  Pod tímto číslem budou uveřejněny výsledky přijímacího řízení, resp. pořadí uchazečů. Na pozvánce k centrálně zadávaným zkouškám je také uvedeno číslo učebny, do které je uchazeč zařazen. Seznamy uchazečů v jednotlivých učebnách  budou umístěny ve vestibulu školy.

Upozorňujeme rodiče, že jim bude  umožněn doprovod dítěte pouze do vestibulu školy. Uchazečům budou pomáhat s orientací v budově učitelé.

Škola by měla obdržet výsledky didaktických testů z matematiky a českého jazyka z Cermatu 27. 4. 2018. Nejpozději 30. 4. 2018 bude zveřejněno pořadí uchazečů v přijímacím řízení.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem  bude zveřejněn na webových stránkách 2. 5. 2018. Písemné rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá. Písemná rozhodnutí o nepřijetí budou připravena k osobnímu vyzvednutí 4. 5. 2018, poté budou odeslána poštou nebo datovou zprávou.

Škola eviduje celkem 359 přihlášek na osmileté studium a 147 přihlášek na čtyřleté studium.

 

 

Gymnázium prof. Jana Patočky bude ve školním roce 2018/19 otevírat:

2 třídy prim osmiletého studia - obor vzdělání Gymnázium, kód 79‑41‑K/81- maximální počet přijímaných žáků - 60

1 třídu 1. ročníku čtyřletého studia - obor vzdělání Gymnázium, kód 79‑41‑K/41- maximální počet přijímaných žáků - 30

Přijímací zkoušky se budou konat z českého jazyka, matematiky(CERMAT - centrálně zadávané) a z anglického jazyka( školní přijímací zkouška). Všechny zkoušky se budou konat v jednom dnu.

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2018 do  1. 3. 2018 v kanceláři školy od 8:00 do 15:00 hodin.

Důležité upozornění: Datum narození zákonného zástupce na přihlášce je povinným údajem.

Informace k vyplnění přihlášky k osmiletému studiu:

Pokud naši školu v přihlášce napíšete  na první místovyplníte termín školní přijímací zkoušky 13. 4. 2018. (Jedná se zároveň o termín zkoušek z ČJL a MA.)

Pokud naši školu napíšete na druhé místo, vyplníte termín školní přijímací zkoušky 17. 4. 2018. (Jedná se zároveň o termín zkoušek z ČJL a MA.)

Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preferenci při výběru školy.

Informace k vyplnění přihlášky ke čtyřletému studiu:

Pokud naši školu v přihlášce napíšete  na první místovyplníte termín školní přijímací zkoušky 12. 4. 2018. (Jedná se zároveň o termín zkoušek z ČJL a MA.)

Pokud naši školu napíšete na druhé místo, vyplníte termín školní přijímací zkoušky 16. 4. 2018. (Jedná se zároveň o termín zkoušek z ČJL a MA.)

Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preferenci při výběru školy.

 

Níže uvádíme kritéria přijímacího řízení v roce 2018 a požadavky ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka.

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2018

Požadavky z anglického jazyka k přijímacím zkouškám_primy

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2018

Požadavky z anglického jazyka k přijímacím zkouškám_4‑leté studium

Přihláška ke studiu

Formát pdf

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - denni

Formát xlsx

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - denni