Informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019‑20

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2019‑2020 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Přijímací zkoušky se budou konat z českého jazyka a matematiky( celostátní- CERMAT) a z anglického jazyka ( vytvořené na škole).

22. 3. budou odeslány  poštou/ datovou schránkou pozvánky k přijímací zkoušce. Měli byste je obdržet v týdnu od 25. 3. do 29. 3.

Přijímací zkoušky ve všech dnech budou mít stejný harmonogram:

7:45 - 8:30 - příchod uchazečů do budovy

8:30 - začátek administrace zkoušky z matematiky

10:50 - začátek administrace zkoušky z českého jazyka

12:45 - začátek testu z anglického jazyka

cca 13:30 - ukončení přijímacích zkoušek

Během přestávek mezi jednotlivými zkouškami nebudou mít uchazeči možnost opouštět budovu školy. Prosím nezapomeňte si vzít  s sebou svačinu a nápoje!

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2019

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2019