Organizace jednotné přijímací zkoušky

Bližší podrobnosti organizace jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2016/2017

V následujících dokumentech jsou uvedeny požadavky na znalosti a dovednosti žáků, které budou ověřovány v přijímacích zkouškách. Zpracovalo je Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), které jednotnou přijímací zkoušku připravuje.

MATEMATIKA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku

Přijímací řízení na 4‑leté gymnázium

Požadavky k přijímacím zkouškám z anglického jazyka _4‑leté studium

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2017

V přijímacím řízení evidujeme 76 přihlášek ke studiu na čtyřletém gymnáziu.

Přijímací řízení na 8‑leté studium

Požadavky z anglického jazyka k přijímacím zkouškám_osmileté studium

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2017

V přijímacím řízení evidujeme 309 přihlášek ke studiu na osmiletém gymnáziu.