Informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019‑20

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2019‑2020 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Dny otevřených dveří se konají 6. 12. 2018 a 17. 1. 2019 od 17:00 do 19:00.

Přijímací zkoušky se budou konat z českého jazyka a matematiky( celostátní- CERMAT) a z anglického jazyka ( vytvořené na škole).

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2019

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2019

Přihláška ke studiu

Formát pdf

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - denni

Formát xlsx

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - denni

Pokyny k vyplňování přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu se přijímají v kanceláři školy od 1. 2. 2019 do 1. 3. 2019 každý všední den od 7:30 do 15:00. Přihlášku lze zaslat také poštou nebo datovou schránkou.