Gymnázium prof. Jana Patočky bude ve školním roce 2018/19 otevírat:

2 třídy prim osmiletého studia - obor vzdělání Gymnázium, kód 79‑41‑K/81- maximální počet přijímaných žáků - 60

1 třídu 1. ročníku čtyřletého studia - obor vzdělání Gymnázium, kód 79‑41‑K/41- maximální počet přijímaných žáků - 30

Přijímací zkoušky se budou konat z českého jazyka, matematiky(CERMAT - centrálně zadávané) a z anglického jazyka( školní přijímací zkouška). Všechny zkoušky se budou konat v jednom dnu.

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2018 do  1. 3. 2018 v kanceláři školy od 8:00 do 15:00 hodin.

Důležité upozornění: Datum narození zákonného zástupce na přihlášce je povinným údajem.

Informace k vyplnění přihlášky k osmiletému studiu:

Pokud naši školu v přihlášce napíšete  na první místovyplníte termín školní přijímací zkoušky 13. 4. 2018. (Jedná se zároveň o termín zkoušek z ČJL a MA.)

Pokud naši školu napíšete na druhé místo, vyplníte termín školní přijímací zkoušky 17. 4. 2018. (Jedná se zároveň o termín zkoušek z ČJL a MA.)

Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preferenci při výběru školy.

Informace k vyplnění přihlášky ke čtyřletému studiu:

Pokud naši školu v přihlášce napíšete  na první místovyplníte termín školní přijímací zkoušky 12. 4. 2018. (Jedná se zároveň o termín zkoušek z ČJL a MA.)

Pokud naši školu napíšete na druhé místo, vyplníte termín školní přijímací zkoušky 16. 4. 2018. (Jedná se zároveň o termín zkoušek z ČJL a MA.)

Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preferenci při výběru školy.

 

Níže uvádíme kritéria přijímacího řízení v roce 2018 a požadavky ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka.

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2018

Požadavky z anglického jazyka k přijímacím zkouškám_primy

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2018

Požadavky z anglického jazyka k přijímacím zkouškám_4‑leté studium

Přihláška ke studiu

Formát pdf

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - denni

Formát xlsx

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - denni