Informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2018‑19

 

Přijímání žáků v odvolacím řízení autoremedurou bylo ukončeno. Nevyřízená odvolání byla předána na MHMP.

Přihláška ke studiu

Formát pdf

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - denni

Formát xlsx

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - denni