Ve školním roce 2018‑19 budeme opět pořádat přípravné kurzy pro uchazeče o studium. 

Kurzy pro uchazeče na čtyřleté studium budou probíhat v pondělí od 15:00 do 16:30. Začátek 1. 10. 2018, ukončení 1. 4. 2019. Celkem 22 dvouhodinových lekcí( 1 týden matematika, druhý týden český jazyk) včetně přijímaček nanečisto. Cena 3900,- Kč.

Přihlášky spolu s platbou jsou přijímány každý den v kanceláři školy od 7:30 do 8:30 a od 13:00 do 15:00.

Mandátní smlouva pro čtyřleté studium_2018‑19

Kurzy pro uchazeče na osmileté studium budou probíhat ve čtvrtek od 16:00 do 17:40. Začátek 10. 1. 2019, ukončení 28. 3. 2019, celkem 10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka. Cena 1700,- Kč. Přijímačky nanečisto budou organizovány zvlášť mimo dobu kurzů.

Přihlášky budou přijímány od 3. 12. 2018.

Mandátní smlouva pro osmileté studium_2019