Ve školním roce 2018‑19 budeme opět pořádat přípravné kurzy pro uchazeče o studium. 

Kurzy pro uchazeče na čtyřleté studium budou probíhat v pondělí od 15:00 do 16:30. Začátek 1. 10. 2018, ukončení 1. 4. 2019. Celkem 22 dvouhodinových lekcí( 1 týden matematika, druhý týden český jazyk) včetně přijímaček nanečisto. Cena 3900,- Kč.

Přihlášky spolu s platbou jsou přijímány každý den v kanceláři školy od 7:30 do 8:30 a od 13:00 do 15:00.

Mandátní smlouva pro čtyřleté studium_2018‑19

 

Kurzy pro uchazeče na osmileté studium budou probíhat ve čtvrtek od 16:00 do 17:40. Začátek 10. 1. 2019, ukončení 28. 3. 2019, celkem 10 hodin matematiky a 10 hodin českého jazyka. Cena 1700,- Kč. Kurzy neprobíhají v době pražských jarních prázdnin, t. j. od 11. 2. do 22. 2. 2019.

Kurzy na osmileté studium jsou již plně obsazeny.

Přijímačky nanečisto budou organizovány zvlášť mimo dobu kurzů, a to 22. 1. od 15:00 do 17:30.

Vyhodnocené přijímačky nanečisto budou k vyzvednutí ve vrátnici školy od 8. 2. 2019 od 12:00.