Vyhodnocené přijímačky nanečisto žáků, kteří nenavštěvují kurzy, si budou moci zákonní zástupci/ žáci vyzvednout na jméno ve vrátnici školy každý den od 12. 2. 2018.

Přípravné kurzy pro uchazeče o čtyřleté studium

Pondělí 15:30 - 17:00 v učebně 10

Začátek kurzu: 30. 10. 2017 , konec kurzu: 26. 3. 2017 (kurzy nebudou probíhat v době pražských jarních prázdnin).

Jeden týden matematika, další český jazyk.

Matematika: 30.10., 13.11., 27.11.,11.12.,8.1., 22.1.,19.2.,5.3.,19.3.

Český jazyk: 6.11., 20.11.,4.12.,18.12.,15.1.,29.1.,26.2.,12.3.,26.3.

Zkoušky nanečisto proběhnou v době kurzů.

Přihlášení: Místo je možné rezervovat na adrese info@gpjp.cz,  do předmětu mailu napište: Přípravné kurzy pro 4G. Přihláška se stává závaznou po doručení mandátní smlouvy (Mandátní smlouva pro čtyřleté studium_2017‑18)  a zaplacení kurzovného v kanceláři školy. Zaplatit je možné každý den od 13:00 do 15:30.

Přípravné kurzy pro uchazeče o osmileté studium

Čtvrtek 15:10 - 16:55

Začátek kurzu 4. 1. 2018 , konec kurzu 5.4. 2018 ( kurzy nebudou probíhat v době pražských jarních prázdnin).

Přihlášení: Místo je možné rezervovat na adrese info@gpjp.cz,  do předmětu mailu napište: Přípravné kurzy pro 8G. Přihláška se stává závaznou po doručení mandátní smlouvy (Mandátní smlouva pro osmileté studium_2018)  a zaplacení kurzovného v kanceláři školy.