Dne 6. 4. 2017 v době třídních schůzek se uskuteční volby zástupce za nezletilé žáky z řad rodičů do Školské rady.

Představujeme Vám dva kandidáty: paní Petru Šustrovou a pana Jindřicha Volfa.

Petra Šustrová
Ing. Jindřich Volf

Školská rada

Předsedkyně: JUDr. Marie Pánková

Na základě zákona 561/2004 působí na GPJP šestičlenná školská rada ve složení:

zástupci za pedagogické pracovníky Mgr. Veronika Sivková
Ing. David Švarc
za zřizovatele Mgr. Libuše Vlková
Mgr. Zdeňka Žalmanová
zástupce za nezletilé žáky JUDr. Marie Pánková
zástupce za zletilé žáky Gabriela Běhounková

Výsledky voleb

Zápis výsledků voleb je ke stažení zde.