Od ledna po dobu tří měsíců bude na naší škole působit jako kariérový poradce Mgr. Marta Riegelová.

Služba je určena primárně studentům 3. a 4. ročníků.

Jedná se především o konzultace při výběru VŠ či jiných škol navazujících na studium SŠ apod.

 

Termíny odevzdávání přihlášek na VŠ

15.3. 2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Filozofická a Přírodovědecká fakulta)

29.3. 2018 ČVUT (Fakulta strojní)

29.3. 2018 Vysoká škola chemicko‑technologická v Praze

30.3. 2018 Technická univerzita v Liberci

30.3. 2018 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

31.3. 2018 Česká zemědělská univerzita v Praze

31.3. 2018 ČVUT (Fakulta biomedicínského inženýrství, dopravní, elektrotechnická, inform. technologií, stavební, ústav vyšších studií)

31.3. 2018 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Teologická fakulta, Zdravotně soc. f., Zemědělská f.)

31.3. 2018 Mendelova univerzita v Brně (Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská f., Zahradnická f.)

31.3. 2018 Technická univerzita v Liberci (Ekonomická fakulta, Fakulta strojní a textilní)

31.3. 2018 Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

31.3. 2018 Univerzita Karlova v Praze (Evangelická teologická fakulta, Fakulta humanitních studií, Fakulta sociálních věd, Matematicko‑fyzikální f.)

 

 

Nejbližší dny otevřených dveří

1.2. 2018  Pedagogická fakulta UK v Praze 11:00 - 16:00

Program: https://www.pedf.cuni.cz/PEDF‑1281.htm

2.2. 2018  Fakulta sociálních věd UK v Praze, obor Žurnalistika

2.2. 2018  ČVUT v Praze Fakulta Dopravní

Program: https://www.fd.cvut.cz/zajemci‑o-studium/dny‑otevrenych‑dveri.html

7.2. 2018  Právnická fakulta UK

13.2. 2018 Vyšší odborná škola publicistiky

15.2. 2018 Fakulta chemická VUT v Brně

Program: http://www.fch.vut.cz/cs/spoluprace/pro‑stredni‑skoly/den‑otevrenych‑dveri.html

15.2. 2018 University of New York in Prague, s.r.o.

16.2. 2018 Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci

17.2. 2018 Policejní akademie České republiky v Praze

17.2. 2018 Škoda auto vysoká škola o.p.s

17.2. 2018 Filozofická fakulta, Pardubice

20.2. Evangelická teologická fakulta UK, od 14:00

21.2. 2018 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

23.2. 23.3. Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.