Od ledna po dobu tří měsíců bude na naší škole působit jako kariérový poradce Mgr. Marta Riegelová.

Služba je určena primárně studentům 3. a 4. ročníků.

Jedná se především o konzultace při výběru VŠ či jiných škol navazujících na studium SŠ apod.

 

Termíny dnů otevřených dveří

10.11. 2018 - Informační den UK

12.11. 2018 - HAMU

22.11. 2018 - MFF UK

23.11. 2018 - ČZU - všechny fakulty

23. - 24. 11. 2018 - VŠCHT - všechny fakulty

1.12. 2018 - ČVUT - FIT

5.12. 2018 - Pedagogická fakulta UK

12.12. 2018 - Farmaceutická fakulta UK

18.12. 2018 - VŠE - všechny fakulty

5.1. 2019 - 1. lékařská fakulta UK

11.1. 2019- 3. lékařská fakulta UK

12.1. 2019 - Filozofická fakulta UK, 2. lékařská fakulta UK

15.1. 2019 - Fakulta sociálních věd UK

16.1. 2019 - Fakulta humanitních studií UK, 

18.1. 2019- FTVS UK

18.1 - 19.1. 2019 - Filozofická fakulta MU, Přírodovědecká fakulta UK

22. - 24.1. 2019 Gaudeamus Praha - veleterh VŠ a dalšího vzdělávání

22.3. 2019 - ČZU - všechny fakulty