Dějepis


Čína a Dálný východ v současném světě
Beseda s prof. Olgou Lomovou Čína a dálný východ v současném světě 29. 5. v 15.30, učebna 10 

Prahou po Královské cestě

V pátek 12. dubna 2019 studenti 2. C s prof. Pavlíkem a VI. A s prof. Kodrovou prošli Královskou cestu, stejný program pak měla VI. B v pondělí 15. dubna 2019. I přes páteční studené počasí zvládli studenti výklad se zájmem, pracovní listy jsme pak raději dokončili při přestávce na zahřátí.

27. leden – Den holocaustu

Jako připomínka tohoto dne se uskuteční ve středu 30. ledna 2019 od 15.30 v učebně 10 přednáška pí Zuzany Pavlovské na téma: Pražská židovská komunita po roce 1945.
Všichni učitelé i studenti jsou srdečně zváni.
(Zapište se prosím na nástěnku ve 2. patře.)


Zmizelí sousedé – 28. ledna – konec února 2019 - výstava ve 3. patře GPJP

Projekt Židovského muzea v Praze s názvem „Zmizelí sousedé“ vybízí mladé lidi (ve věku 12‑18 let) k pátrání po sousedech, kteří z jejich nejbližšího okolí zmizeli převážně v období 2. světové války. Projekt je metodickou inspirací, jak zpracovat období holocaustu v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠMT a zároveň výzvou k setkání s poslední generací svědků holocaustu. https://www.jewishmuseum.cz/program‑a-vzdelavani/vzdelavani/projekt‑zmizeli‑sousede/

50 let od upálení Jana Palacha v roce 1968.
30 let od Palachova týdne v roce 1989.
Ve středu 16. ledna si připomeneme tato výročí projekcí filmu Jan Palach od režiséra Roberta Sedláčka.Přijďte všichni – učitelé i studenti – na projekci od 15.30 do učebny 10.

Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR

Gymnázium prof. Jana Patočky je již šestým rokem (spolu)pořadatelem pražského krajského kola Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR, jejímž hlavním organizátorem je Gymnázium Cheb. I v roce 2019 se bude konat krajské kolo 28. ročníku soutěže na našem gymnáziu. Zveme pražská gymnázia k účasti. Pokyny k přihlášení na vyžádání u Jiřího Havlíka (příp. jste je již obdrželi od pana Stuláka z Gymnázia Cheb).
XXVIII. ročník je věnován tématu České a československé dějiny v letech 1978 – 1992 s hlavním důrazem na tzv. sametovou revoluci.
Školní kolo se na Gymnáziu prof. Jana Patočky koná 7. prosince 12:35 v učebně č. 2
Ve školním kole soutěží jednotlivci – každý sám za sebe. Zúčastnit se mohou studenti od kvarty po oktávu, resp. od 1. ročníku po 4. Z vítězné trojice bude sestaven tým, který naše gymnázium bude reprezentovat v krajském kole. Soutěží se formou testu. Otázky pro něj z uvedeného tématu připravují učitelé našeho gymnázia, v krajském kole pak již odborníci, kteří se dějinami ČSR v závěru 20. století přímo zabývají.

Literatura doporučená k přípravě na školní kolo:
Čapka F.: Dějiny zemí Koruny české v datech, Praha: Libri 1998
Kronika českých zemí 1968‑2008, Praha: Lidové noviny, Fortuna, Libri 2008

Přihlášky do školního kola u vašich vyučujících dějepisu či u Jiřího Havlíka do 30. listopadu 2018.

Krajské kolo se koná 27. března 2019

Hra na Hrad – primy A, B

V úterý 18. prosince 2018 si primy vyzkouší Hru na Hrad, což je zážitková prohlídka expozice Příběh Pražského hradu. Program je pětihodinový, sraz bude mít každá třída individuálně s doprovázejícím učitelem, po skončení výuky bude rozchod na Pražském hradě.

https://www.hrad.cz/cs/kultura‑na‑hrade/program/informace‑pro‑zakladni‑skoly‑hra‑na‑hrad‑rezervace‑10231

prima A – doprovod - Mgr. Michal Pavlík
prima B – doprovod – Mgr. David Brož

EXKURZE DO ARCHEOPARKU VŠESTARY PRO KVINTY A 1.C

Exkurze se uskuteční pro kvintu A a kvintu B ve čtvrtek 13. září 2018, pro 1.C ve středu 26. září 2018.
Pro všechny třídy bude časový harmonogram stejný: sraz v 7:50 na hlavním nádraží ve spodním patře u knihkupectví, návrat do Prahy na hlavní nádraží vlakem v 16:49 nebo 17:49 (podle toho, který vlak stihneme - záleží na případném protažení programu).
Cena: 350 Kč (vstupné + doprava)- vyberou pokladníci tříd. V archeoparku studenti absolvují prohlídku vnějšího a vnitřního areálu s odborným výkladem, zde si prohlédnou modely pravěkých sídlišť a nástrojů, rekonstrukce staveb atd. a poté je čeká ještě hodinový praktický program archeologie, kde by si měli vyzkoušet v praxi práci archeologa. Internetové stránky archeoparku: http://archeoparkvsestary.cz/


Studijně‑poznávací třídenní pobyt ve Vídni 5. - 7. října 2018 (pátek - neděle), určeno pro septimy a třetí c. Historický výklad ve Vídni: J. Kodrová/ J. Havlík; za vyučující německého jazyka: T. Meinczingerová/ J. Kosová

Bližší informace najdete Zde


Dne 10. května 2018 se uskutečnila beseda s JUDr. PhDr. Markem Čejkou, Ph.D., na téma: Blízkovýchodní konflikty a současná situace. Beseda byla určena pro dějepisný seminář a zájemce z řad učitelů i žáků vyššího gymnázia.
http://blizky‑vychod.blogspot.com/

Dějepisná exkurze pro studenty kvint a první C do římské osady Carnuntum

Kdy: 2. nebo 3. května 2018.
http://www.archeologienadosah.cz/ze‑sveta/zajimavosti/carnuntum‑opet‑otevira‑sve‑branyhttps://www.carnuntum.at/de

Cena: 900,- (autobus, pojištění, doprovod)
Platba do 20. března 2018 na účet školní akce: 2001740288/6000 (poznámka - třída, jméno dítěte, Carnuntum)


Exkurze do Kutné Hory

úterý 17. dubna se konala pro studenty sekund exkurze do Kutné Hory. Během ní studenti navštívili unikátní kapli s kostnicí v Sedlci, autentický středověký důl, chrám svaté Barbory - jedinečnou památku jagellonské gotiky - a královský palác Vlašský dvůr, ve kterém se nacházely původní mincovny, v nichž se razil Pražský groš, jedno z nejvýznamnějších platidel středověku.


Projekce filmu Meze o československé kolektivizaci v letech 1948‑1990

Ve středu 13. prosince 2017 se uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví projekce filmu Meze o kolektivizaci v letech 1948‑1990. Po projekci následovala beseda s historikem moderních československých dějin PhDr. Petrem Blažkem, Ph.D., který vysvětlil studentům téma i aktuální
souvislosti.


Hra na Hrad – primy, sekundy

V úterý 19. prosince 2017 si primy a sekundy vyzkoušely Hru na Hrad, což je zážitková prohlídka expozice Příběh Pražského hradu.

Předmětová komise dějepisu

předseda Mgr. Jitka Kodrová

Výlety a akce s dějepisem na GPJP

Dějepisná exkurze - Chrám sv. Víta a Pražský hrad

17. prosince 2018 třídy VI. A ( s prof. J. Havlíkem), VI. B (s prof. J. Kodrovou) a 2.C ( s prof. M. Pavlíkem) navštíví areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu absolvují prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak budou studenti pokračovat v prohlídce se svými vyučujícími (klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...), na závěr studenti sami zpracují připravené pracovní listy.
Sraz v 8.45 na třetím nádvoří Hradu (před vstupem do katedrály sv. Víta).
Návrat do školy na odpolední vyučování na 7. vyučovací hodinu.

DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ STUDENTŮ GYMNÁZIÍ ČR A SR krajské kolo na Gymnáziu prof. Jana Patočky - duben 2018


Magické osmičky

Přelomové okamžiky československých dějin 1918, 1938, 1948, 1968

Ve dnech 19. a 22. října proběhly projektové dny k důležitým okamžikům českého státu, kdy si studenti prostřednictvím filmů z cyklu České století se svými pedagogy připomněli klíčová rozhodnutí v českých dějinách.
Filmy, rozbory, pracovní listy pak doplnila beseda, na niž pozvání přijali pamětníci i přední čeští historici: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., PhDr. Petr Koura, Ph.D., Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D., PhDr. Petr Blažek, Ph.D., režisér filmů České století - Mgr. Robert Sedláček, Mikuláš Kroupa,DiS, PhDr. Hanka Mullerová, CSc., Michal Šmíd.

Studenti GPJP na Královské cestě

V dubnu 2018 studenti sexty A, sexty B a druhé C se svými učiteli absolvovali exkurzi po památkách Prahy. Výuka v terénu je doplněním školní výuky.

Jeden svět

Ve druhém březnovém týdnu se studenti dějepisného semináře zúčastnili projekce filmu Nic se neodpouští o událostech v redakci časopisu Charlie Hebdo a projekce filmu Rádio Kobání o problematice Kurdů v Sýrii, po obou projekcích následovaly besedy s odborníky na danou problematiku.


Dějepisná exkurze – Chrám sv. Víta a Pražský hrad

20. prosince 2017 třídy VI.A ( s prof. D. Brožem), VI.B (s prof. J. Havlíkem) a 2C ( s prof. J. Kodrovou) navštívily areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu studenti absolvovali prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak pokračovali v prohlídce se svými vyučujícími (klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...).


Pravidla pro klasifikaci dějepisu a semináře z něj


Exkurze na keltské hradiště Závist u Zbraslavi pro zájemce z kvinty A a kvinty B

Ve čtvrtek 12. listopadu 2017 proběhla exkurze na hradiště Závist u Zbraslavi. Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli hradiště a jeho opevnění dobře prohlédnout.


ŠVP DĚJEPIS vyšší stupeň 2018/19

ŠVP DĚJEPIS

Maturitní témata z dějepisu:

Změna školního vzdělávacího plánu dějepisu pro primy 8letého studia.
Od letošního školního roku 2017/18 dochází ke změně školního vzdělávacího plánu. Hlavním důvodem je skutečnost, že nově budou studenti osmileté větve končit výuku dějipisu v septimě. Proto v prvních třech letech nižšího gymnázia bude probráno učivo od středověku po současnost s důrazem na české dějiny a od kvarty do septimy pak budou dějiny probírány od pravěku
do současnosti v souvislostech světových a českých dějin podrobněji.