Fyzika

Předmětová komise Fyziky

předseda Ing. František Duda

Kritéria hodnocení:

1/ Testy
2/ Práce v hodině
3/ Domácí úlohy
4/ Samostatná vystoupení - řešení úloh, předvádění pokusů a jejich vysvětlení, výroba demonstračních pomůcek, prezentace samostatné nebo skupinové projektové práce a pod.
5/ Hodnocení fyzikálních praktik (protokol, prověrky, práce v praktiku a pod.)
6/ Souhrnný počet známek: minimálně 5 za pololetí kromě prim a maturitního ročníku, kde stačí 3 známky

Praktikum z fyziky (1/3 hodinové dotace Praktika přírodních věd nebo 1/2 - 1/3 hodinové dotace Laboratorních cvičení) je hodnoceno na vysvědčení v rámci předmětu fyzika.
Z každého naměřeného laboratorního cvičení student odevzdá protokol na hodině fyziky v týdnu následujícím. Za neodevzdaný protokol je student hodnocen nedostatečně. Absolvuje minimálně 75% měření za školní rok.

 

 Akce (celý přehled zobrazíte zde)

Přednášky TVT

7. 11. Gravitace a vesmír (odkaz)

7. 11. Otto Wichterle (odkaz na záznam)

8. 11. Splněné a nesplněné sny předpovědi počasí (odkaz na záznam)

Pokusy na MFF

Termíny pokusových show ve školním roce 2018/2019:

Elektromagnetismus (3. roč. vyššího gymnázia): 23.1.
Mechanika (1.roč. vyššího gymnázia): 20.3.
Akustika (2. roč. vyššího gymnázia): 24.4.