Denní rozvrh tříd

Najdete volně na stránkách Školy online

V době od 2.5. do 5.5. (písemné maturitní zkoušky) a od 16.5. do 19.5. (ústní maturitní zkoušky) se vyučuje podle mimořádného rozvrhu (najdete tamtéž).