Třídní schůzky 4. 4. 2019

Třídní schůzky se konají 4. 4. 2019 od 17:00 v kmenových učebnách školy.