Přejeme studentům i rodičům hezké prázdniny a těšíme se na shledání 1. 9. 2021