Akce ve školním roce 2015/2016

Matematická olympiáda Matematický klokan
Pythagoriáda Týden vědy a techniky
Přírodovědný klokan Finanční gramotnost
Jarní exkurze do světa vědy Matematická bojovka

Matematická bojovka 2016 - tentokráte s karolinskou tématikou

Letošní (už druhý!) ročník soutěže pro kvinty a 1.c byl věnován odkazu římského císaře, českého krále, OTCE VLASTI – jehož ŠIFRU se studenti snažili rozuštit nejenom při řešení kvízu u panelů stejnojmenné výstavy instalované na Václavském náměstí, ale i při procházení místy, jejichž architektonický i duchovní koncept vytvořil.

Zápolení jednotlivců i tříd bylo rozuzleno vyhlášením výsledků a předáním cen.

 

NA TRASE: 17., 18. a 20. 5.

Skupinky studentů obou kvint a 1.c procházely šesti různými soutěžními trasami s určenými stanovišti. Cestu bylo třeba zdokumentovat, zakreslit do mapy včetně význačných bodů a současně řešit úkoly související s geometrickým rozvržením staveb a jejich architekturou. To vše pěšky a v časovém limitu!

VE ŠKOLE: 20.5.

Všichni studenti v pracovních listech určovali geometrická zobrazení, konkrétně otočení a osovou  souměrnost, na příkladu rozet převzatých většinou z gotických oken. Některá z nich „potkali“ i na svých trasách.

Akce ve školním roce 2016/2017

Matematická olympiáda Matematický klokan
Bankéři jdou do škol

 

Týden vědy a techniky

Naše účast na TVT AV ČR

Přírodovědný klokan Finanční gramotnost
Pythagoriáda Prezentace matematiky na DOD

Akce ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019

Matematická olympiáda Matematický klokan
Pythagoriáda Přednášky TVT 2018
Přírodovědný klokan Finanční gramotnost
Týden mozku Prezentace matematiky na DOD