Výměnný pobyt ve Francii - Bordeaux 2016

V příloze najdeme rámcový program pro výměnu ve Francii. Je to program z minulého roku, ale každý organizuje výlety i do jiných destinací dle možností, které nabízí naše spřátelená škola Gymnázium Václava Havla v Bordeaux.

 

Výměnný pobyt ve Francii - Bordeaux 2015

Výměnný zájezd našich studentů v jihofrancouzském Bordeaux se uskutečnil v roce 2014 i 2015 na Gymnáziu Václava Havla v Bordeaux. Další výměnu plánujeme na druhý týden v září roku 2016, to pojedou naši studenti do Francie a francouzští korespondenti nás navštíví v únoru roku 2016.

Z historie naší výměny

Proč zrovna výměna s francouzským Gymnáziem Václava Havla?
Vedení francouzského gymnázia v Bordeaux oslovilo naši školu, neboť tamější studenti prvního ročníku se věnují po celý rok studiu života a díla Václava Havla. A profesor Jan Patočka spolupracoval a spoluzakládal s V. Havlem Chartu 77. Francouzští studenti pak v druhém pololetí jedou za poznáním Havlova působiště do Česka a nejefektivnějším způsobem, jak toto poznání uskutečnit, se ukázala výměna v rodinách našich studentů.

Naši studenti naopak poznali zcela nové gymnázium v Bordeaux a zjistili v čem je revoluční a proč nese jméno Václava Havla. Pojem našeho bývalého prezidenta je spojen s revolucí, novou epochou našeho státu. Francouzské gymnázium je postaveno v zcela nové čtvrti v Bordeaux, je zcela ekologické a sdružuje obyvatele různých sociálních skupin. V tom je tato škola i čtvrť opravdu „revoluční“ a umožňuje novým obyvatelům žít nově nejen podle zásad šetrného přístupu k životnímu prostředí, ale též umožňuje soužití lidí bohatých i

Gymnázium Václava Havla je ekologická stavba, která vyrobí sama více energie, než sama spotřebuje. Na splachování využívá dešťovou vodu, teplo a světlo vyrábí pomocí solárních panelů a světlovodů. Celý areál školy je umístěn v zeleni.

Zvláštnost oblasti Aquitaine

Město Bordeaux leží u Atlantického oceánu v ústí dvou velkých řek Gironde a Garonne, které způsobují spolu s oceánem, že tato oblast je velmi bažinatá. Voda v podzemí musí být kanalizována a domy často stavěny na pilířích, aby byly odolné a nepropadaly se. Tato oblast je významným obchodním centrem Francie se zahraničím a též producentem výtečných vín díky specifikům půdy a podnebí.

Naše cesta

Naše cesta do Bordeaux byla dlouhá, a proto jsme si na cestě udělali zastávku ve známém obchodním přístavu La Rochelle a vzpomínali na tři mušketýry. Navštívili jsme též ostrov Il d’Aix, prohlédli si z lodi pevnost Boyard a mořské akvárium.

Náš pobyt v rodinách

V Bordeaux jsme nejdříve navštívili gymnázium, kterým nás provedl pan ředitel. Zúčastnili jsme se výuky a poobědvali ve školní jídelně. Všichni se nám obětavě věnovali, přišli i rodiče, zástupci města a médií, aby se s námi seznámili. V rodinách studenti poznali opravdový život Francouzů. Ochutnali ústřice, husí játra, plody moře i žabí stehýnka. A samozřejmě vyzkoušeli svoji francouzštinu. Na společných výletech pak objevovali místní vinice v Saint Emilionu a navštívili též přístavní městečko Arcachon a Pilátovu dunu na pobřeží Atlantiku. Francouzští studenti nás provedli městem Bordeaux, které je velmi krásné

Cestou zpět do Prahy jsme si opět udělali pauzu a prošli se centrem Paříže, navštívili galerii moderního umění v Centru G. Pompidoua a někteří i Eiffelovu věž.

Zhodnocení

Výměna se nám velmi vydařila. Francouzští kolegové učitelé velmi chválili naše studenty, jak jsou vyzrálí na svůj věk (měli jsme s sebou i terciánky), vychovaní a jaké mají znalosti v předmětech jako je matematika, dějepis a zeměpis. A především jak je dokážou vyjádřit v cizím jazyce. Naši studenti byli velmi ukáznění a milí, vždy chodili včas nebo nám dávali vědět o změnách či případném svém zpoždění. Při každém setkání vyprávěli zážitky z rodin. Prvotní obavy a nejistota po příjezdu zcela vymizely a studenti nabývali jistoty, že jsou schopní se domluvit v rodině a zorientovat se samostatně v cizojazyčném prostředí. Všechny chvály na naše studenty nám udělaly velkou radost a doufáme, že se nám podaří zorganizovat další výměnu a nabídnout stejné zážitky i dalším studentům francouzštiny.