Zájezd na vánoční trhy do Německa a Francie

Pojeďte s námi na vánoční trhy do Francie a Německa. Příjemně se naladíme na Vánoce v Norimberku, Štrasburku a Colmaru! Prohlédněte si program v příloze. Přihlásit se můžete ve velkém kabinetu jazyků v prvním patře u paní profesorky Volprechtové, Drábkové nebo Škopové, popřípadě si stáhnout přihlášku zde na webových stránkách či vzít na nástěnce v přízemí školy.