Na GPJP funguje šachový oddíl pod vedením trenéra Zdeňka Kaplana a trenérky Adély Zákoucké- Neumannové.

Přihlášku odevzdejte do 13. 9. 2019 třídní učitelce. Šachy začínají19 9. 2019

Přihláška na šachový kroužek.