Žáci nižšího gymnázia si mohou vybrat kroužek anglické konverzace s rodilým mluvčím. Nabízíme 5 termínů:

Primy - úterý 13:45- 14:30 nebo středa 13:45 - 14:30

Sekunda A - pondělí 12:35- 13:20

Sekunda B - úterý 12:35- 13:20

Tercie - středa 14:35- 15:20

Přihláška na kroužek Ak

Přihlášku odevzdejte do 13. 9. třídní učitelce. Kroužek začíná od 16. 9. 2019