Dějepisná exkurze – Chrám sv. Víta a Pražský hrad

17. prosince 2018 třídy VI. A ( s prof. J. Havlíkem), VI. B (s prof. J. Kodrovou) a 2.C ( s prof. M. Pavlíkem) navštíví areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu absolvují prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak budou studenti pokračovat v prohlídce se svými vyučujícími (klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...), na závěr studenti sami zpracují připravené pracovní listy.
Sraz v 8.45 na třetím nádvoří Hradu (před vstupem do katedrály sv. Víta).
Návrat do školy na odpolední vyučování na 7. vyučovací hodinu.