Dějepisná exkurze pro studenty kvint a první C do římské osady Carnuntum

Kdy: 2. nebo 3. května 2018.
http://www.archeologienadosah.cz/ze‑sveta/zajimavosti/carnuntum‑opet‑otevira‑sve‑branyhttps://www.carnuntum.at/de
Cena: 900,- (autobus, pojištění, doprovod)
Platba do 20. března 2018 na účet školní akce: 2001740288/6000
(poznámka - třída, jméno dítěte, Carnuntum)