INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – TESTOVÁNÍ A SAMOTESTOVÁNÍ COVID 19

Informace o zpracování OÚ - žák nižší stupeň G

Informace o zpracování OÚ - žák SŠ

Informace o zpracovani smluvní partneři

Informace o zpracovani OU_uchazeci o zaměstnání

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Eva Šmídová, Moore Czech Republic s.r.o., Karolínská 661/4, 186 00 Praha 8
tel : 731 609 403, email: consultant@moore‑czech.cz