Informace k aktuální epidemiologické situaci

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste se řídili pokyny a doporučeními  Ministerstva zdravotnictví při návratu z postižených  oblastí: http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni‑ministerstva‑zdravotnictvi‑obcanum‑cr‑a-dalsim‑osobam‑prijizdejicim‑z_18589_1.html

Další informace najdete na stánkách Hygienické stanice hl. města Prahy (tel.773782850): http://www.hygpraha.cz/

V případě, že necháte své děti v domácí karanténě, informujte prosím třídního učitele a vedení školy.

Škola nadále sleduje vývoj situace a postupuje  podle doporučení MŠMT a Hygienické stanice HMP.

Jana Drake