Informace k přijímacímu řízení

Informace pro rodiče_ 2019

Výsledky přijímacích zkoušek na čtyřleté studium

Výsledky přijímacích zkoušek na osmileté studium

Seznam přijatých uchazečů na čtyřleté studium

Seznam přijatých uchazečů na osmileté studium

Poučení

Informace k odvolacímu řízení

Ke dni 13. 5. 2019  poslední přijatý uchazeč na osmileté studium se umístil na 79. místě.

Ke dni 13. 5. 2019 poslední přijatý uchazeč na čtyřleté studium se umístil na 38. místě.