Informace pro žáky, kteří navštěvovali přípravné kurzy

Pro žáky z kurzů pro uchazeče o osmileté studium jsou připraveny k osobnímu vyzvednutí pracovní listy včetně řešení na témata, která byla náplní posledních tří nezrealizovaných kurzů. Lze je vyzvednout ve vrátnici školy (zvoňte na BYT) v pracovních dnech od 9:00 do 15:00.

Plánujeme po otevření škol dokončit nezrealizované kurzy v náhradních termínech před  zahájením  přijímacího řízení.