Klub mladých diváků

Vážení studenti,
konec termínu na přihlášení se blíží a zatím zaplatilo jen 11 studentů.
Připomínám, že letos se platí 650.- Kč na 6 představení.
Číslo účtu je:2001740288/6000. Do poznámky uveďte vaše jméno a třídu.
Těším se na setkání na divadelních představeních.

H. Müllerová