Pokyny MŠMT před prázdninami

Milí žáci, vážení rodiče,

22. října 2020 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga poslal na všechny školy dopis, ve kterém požádal vyučující i žáky o dodržování protiepidemických opatření během příštího týdne, kdy zůstanou školy zavřené. Pro žáky nižšího gymnázia připravilo MŠMT informační leták, který radí, jak se chovat zodpovědně i v této náročné době.