Přípravné kurzy – kapacita naplněna

Z důvodu naplnění kapacity do přípravných kurzů pro uchazeče o osmileté studium na našem gymnáziu již nepřijímáme přihlášky do těchto kurzů.