Projekce filmu Meze o československé kolektivizaci v letech 1948‑1990

Ve středu 13. prosince 2017 se uskutečnila v rámci projektu Příběhy bezpráví projekce filmu Meze o kolektivizaci v letech 1948‑1990. Po projekci následovala beseda s historikem moderních československých dějin PhDr. Petrem Blažkem, Ph.D., který vysvětlil studentům téma i aktuální
souvislosti.