Seznam pomůcek pro primy

Seznam pomůcek pro primy_2020

Rozdělení žáků do tříd A a B bude vyvěšeno ve vestibulu školy od 27. 8. 2020.