Spolek rodičů při GPJP

Spolek rodičů při GPJP získal na rok 2019 nadační příspěvek od Nadace České spořitelny a realizuje projekt Čím bych chtěl být. V rámci projektu proběhne celkem 10 workshopů se specialisty z různých oborů přímo na zajímavých pracovištích nebo v prostorách školy. Věříme, že studentům septim a třetích ročníků poskytneme další informace a inspiraci při volbě jejich dalšího směřování.