Předpoklady úspěchu

Minimum pro absolvování

 • znalost všeho, co je ve vašem kurzu na portálu  http://moodle.gpjp.cz
 • docházka min 80 % z odučených hodin
 • odevzdané všechny zadané práce
 • nula bodů za plagiátorství
 • nevyrušování při hodinách

Optimum pro úspěch

 • všechny předchozí body
 • další znalosti věcí probraných na hodinách
 • kreativita a vlastní nápady při tvorbě
 • originalita a aktivita
 • samostatné logické myšlení
 • selský rozum

Absence a její řešení

 • Všechny materiály probíraného učiva jsou na internetu, tudíž absence se nebere jako omluva neznalosti!
 • Absence nahlášená dopředu se nezapočítává do procentuální ztráty hodnocení (pozor! nikoli docházky).
 • Dlouhodobou absenci je třeba řešit včas a je řešitelná.

Odevzdávání prací

 • Není‑li řečeno jinak, práce se odevzdávají výhradně na portál  http://moodle.gpjp.cz
 • Odevzdávají se zde obrázky, zvukové soubory, prezentace, dokumenty, tabulky i vícesouborové projekty zabalené do balíku .zip.
 • Odevzdání je vždy časově omezeno. Po uplynutí času, který je nastaven, vám systém odevzdání jíž buď nepovolí, nebo jej penalizuje ztrátou minimálně 20 %.
 • Termín odevzdání lze prodloužit po předchozí dohodě nebo penalizaci stornovat při zvláště závažných důvodech (posouzení je vždy na vyučujícím).

Psaní testů – Moodle

 • Test se píše na počítači, na portálu http://moodle.gpjp.cz
 • Většina testů ve školním roce.
 • Některé se píší ve škole na hodině,
 • jiné doma;
 • časové rozmezí ve kterém lze test napsat – před ani po tomto datu není možné test psát ani dopisovat a to ani výjimečně!
 • Některé jsou dobrovolné.
 • Mají vždy časové omezení, po kterém se test sám uloží a odešle. Neuložené a nezodpovězené otázky budou brány jako chybné.
 • Po odeslání testů se zobrazí správné odpovědi u automatických otázek.
 • Otázky vyžadující opravu vyučujícím se odešlou k opravení. Na hodnocení testu je tak nutné vyčkat do opravení otázek.
 • Pokud budete přesvědčeni, že máte odpověď správně a systém ji vyhodnotil jako chybnou (překlepy, jednotky, apod.), ihned to oznamte vyučujícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Testy jsou hodnoceny škálou začínající na nejlépe zodpovězeném testu – percentil.
 • Během Moodle testů je dovoleno:
  • používat internet jako zdroj informací
  • používat donesené knihy (včetně elektronických čteček), sešity a další neelektronické materiály
  • komunikovat s kýmkoli prostřednictvím instant messengerů (Facebook messenger, Hangouts, apod.)
  • poslouchat hudbu ve sluchátkách z mp3 přehrávače
 • Během Moodle testů není dovoleno:
  • mluvit
  • používat mobilní telefon
  • rušit ostatní spolužáky (nadměrným pohybem, hlukem, zápachem, atd.)

Psaní testů – papírový test

 • Papírové testy mají výhradně podoby zaškrtávacího testu
  • odpovědi a) b) c) d) (každá za +/- 5 bodů)
  • vždy je správně nejméně jedna odpověď
  • nikdy nejsou správné všechny odpovědi
 • Jedna otázka odpovídá 20 % hodnocení
 • Otázek je celkem 5 nebo 6 
  • Šestá otázka je bonusová, test pak lze napsat na 120 %
  • Při vyhodnocení se tedy známka počítá z pěti nejlépe zhodnocených odpovědí
 • Při psaní papírových testů je zakázáno totéž, co při psaní Moodle testů, a není dovoleno nic z Moodle testů. Spolehnout se tedy musíte jen na svoji hlavu.

Převodní tabulka bodů a procent

Horní mez [%] Dolní mez [%] Známka
100 (120) 90 1
89 70 2
69 50 3
49 30 4
29 0 5
 • Při výpočtu percentilu se tato stupnice odpovídajícím způsobem posouvá.

Psaní poznámek – sešit

 • Vést si sešit nebo poznámky je zcela dobrovolné.
 • Kontroly sešitů neprobíhají.
 • Může vám sloužit při psaní Moodle testu.
 • Je zakázáno pořizovat audiovizuální záznam hodiny.
  • Výjimku tvoří vyfocení poznámek na WhiteBoardu nebo FlipChartu se souhlasem vyučujícího.
 • Psát si poznámky můžete i do počítače, notebooku, tabletu, …
  • Zapojení jakéhokoli zařízení do elektrické sítě je možné jen se souhlasem vyučujícího.