ŠKOLNÍ VÝSTUP

Žák:

- užívá správné návyky při práci s výpočetní technikou
 - respektuje pravidla práce na PC a v počítačové učebně
 - ovládá základní funkce počítače
 - využívá základní funkce počítače a jeho běžné periférie
 - posoudí na koho se obrátit, v případě závady počítače
 - popíše počítač, vysvětli jeho funkce
 - objasní základní funkce hardware a software
 - orientuje se na české klávesnici
 - zadá vstupní informace pomoci klávesnice, popíše funkci kláves
 - používá hotové didaktické programy
 - aplikuje text a obrázek v textovém a grafickém editoru
 - v grafickém editoru vytvoří a upraví obrázek
 - s pomoci textového editoru vytvoří, modifikuje, uloží a znovu vyhledá jednoduchý textový dokument
 - používá při vyhledávání na internetu vhodné cesty
 - vyhledá požadovanou informaci z pomocí učitele
 - komunikuje pomoci běžných komunikačních zařízení
napíše do adresového řádku internetového prohlížeče danou adresu a stránku otevře
 - uvede jednotky, používané k měření objemu dat nebo místa na  disku (KB, MB, GB, TB)

UČIVO

Základy práce s počítačem

- přihlášení do školní počítačové sítě, správné odhlášení se, správné vypnutí počítače
 - seznámení se se zdravotními riziky, spojenými s využíváním výpočetní techniky (ovládání myši – správné držení, klik, dvojklik, tah)
 - ovládání výukových programů

Základní znalosti o hardwaru a softwaru

- informace, jednotka informace
 - základní sestava počítače: základní jednotka, základní deska, procesor, karty, sběrnice
 - vstupní a výstupní zařízení: klávesnice, myš, monitor, tiskárny,
 - řešení základních problémových situací

Zpracování a využití informací

- úvod do grafických editoru
 - bitmapový grafický editor
 - popis prostředí
 - jednoduché kreslicí nástroje
 - geometrické tvary
 - přenos obrázků do textového editoru
 - práce se souborem
 - úvod do textových editorů
 - textový editor Libre Office
 - popis prostředí
 - česká klávesnice
 - výřezy a operace, přenos obrázků do textového editoru
 - základy editace textu

Vyhledávání informací a komunikace

- základní orientace v prostředí internetu
 - komunikace pomoci běžných komunikačních zařízení
 - bezpečnost na internetu

Tématický plán – Informatika, primy

Září

- základy komunikace, komunikační proces, zásady efektivní komunikace
 - základní pojmy z oboru komunikačních technologii
 - přihlášení do www.skolaonline.cz (systém odevzdávání úkolů)

Říjen:

- nácvik práce s myší
 - nácvik práce s klávesnici, orientace v alfanumerické části
 - návyky a zásady pro správnou práci s počítačem

Listopad:
Prosinec:
Leden:
Únor:

- úvod do textových editorů
 - popis prostředí
 - česká klávesnice
 - základy editace textu
 - psaní textu v textovém editoru
 - práce s obrázkem v textovém editoru
 - práce se souborem
 - otevírání, ukládání a mazání souborů
 - úvod do grafických editorů
 - popis prostředí
 - geometrické útvary
 - jednoduché kreslící nástroje
 - úpravy obrázků
 - výřezy a operace z nimi
 - přenos opravených obrázků do textového editoru
 - práce se souborem

Březen:

- hardware, podrobnější informace
 - software, podrobnější informace
 - operační systém a přehled typu software

Duben:

- principy práce s daty
 - likvidace, ochrana a zabezpečení dat
 - informace, jednotka informace, bit, bajt
 - převody jednotek informace

Květen:

- mediální výchova
 - fungování a vliv medií ve společnosti
 - autorská práva
 - pravidla pro tvorbu referátů, uvádění zdrojů

Červen:

- základy algoritmizace
 - opakování učiva


Emailová komunikace: olga.sklenarova@gpjp.cz
Konzultační hodiny: pondělí od 15:00 do 16:00 po předchozí domluvě

Soubory a e‑mail

Při práci v hodinách informatiky a také při plnění domácích úkolů budete potřebovat různé dokumenty, obrázky a jiné soubory. Některé získáte z internetu, jiné pořídíte fotoaparátem (mobilem), další vytvoříte (např. poznámky, myšlenkové mapy, modely, simulace). Většinu těchto souborů budete potřebovat k luštění záhad pražských golemů, ale nejen to. Budou to výsledky vaší práce -- proto je budu chtít vidět, kontrolovat a hodnotit.

Soubory je potřeba zálohovat. Proto si ukládejte jednu kopii od každého souboru na flashdisk a druhou kopii do internetového úložiště. Když pak třeba ztratíte flešku nebo se nebudete moci dostat na internet, budete mít vždy záložní kopii, kterou můžete použít. Je velmi nepravděpodobné, že dojde ke zničení obou kopií souboru. Kdyby se to stalo, požádejte kolegy ze své trojice, aby Vám poskytli potřebné soubory a svoje soubory si s jejich pomocí zrekonstruujte (tj. upravte nebo znovu vytvořte).

Jak komunikovat? Samozřejmě že lze používat mobil (pro hovor, sms, posílání dat / obrázků apod.), skype, e‑mail, facebook, twitter nebo třeba instatnt messaging -- zejména pro komunikaci ve své trojici si vyberte, co vám nejlépe vyhovuje. Pro komunikaci s učitelem však používejte vždy e‑mail. E‑mail budete potřebovat i ke komunikaci s vedením školy a také s ostatními učiteli (na webu školy najdete seznam mejlových adres). E‑mailem si můžete posílat soubory vytvořené ve škole např. domů na svůj domácí počítač (nebo kamkoli jinam). E‑mail také budete potřebovat k získání přihlašovacích údajů do moodlu a pravděpodobně i do jiných systémů.

  • Nemáte‑li dosud svoji vlastní e‑mailovou schránku, vytvořte si ji. Možná vám rodiče doporučí vhodný veřejný mejl. Ostatní studenti si vytvoří mejlovou schránku při vyučování.
  • Opatřete si flashdisk (flešku), abyste měli svoje soubory vždy u sebe. Stačí i malá kapacita (např. 1GB). Jako flashdisk můžete použít také mobilní telefon nebo mp3‑přehrávač -- ale musíte je umět připojit ke školnímu počítači (typicky přes USB). Flešky se snadno ztrácejí nebo zapomínají zastrčené do počítačů -- nalepte si na svoji flešku štítek se jménem, příjmením a třídou. Na flešku si nahrajte soubor pojmenovaný např. "JosefNovakIA.txt" a do něj také napište jméno, příjmení a třídu -- zvýšíte tak šanci, že vám poctivý nálezce ztracenou flešku vrátí.
  • Vytvořte si úložiště na soubory někde na internetu. Tyto soubory mohou být veřejně přístupné pro čtení (neukládejte si tam nic osobního nebo tajného). Možná vám rodiče doporučí vhodné úložiště (např. rodinný file‑server přístupný pomocí ftp‑klienta). Ostatní studenti si vytvoří úložiště při vyučování (asi Disk Google). Lze také využívat služeb na dočasné ukládání souborů (např. Úschovna).

Pozor! E‑mail může být nebezpečný!

Jakmile začnete používat vlastní e‑mailovou schránku, mějte neustále na paměti, že vám a vašemu počítači hrozí různá nebezpečí. Dodržujte pravidlo Deméter: nemluvte s cizinci! Neotvírejte nevyžádané mejly od cizích osob. Pamatujte, že adresa odesílatele může být falešná -- i když je jako odesílatel uveden váš dobrý známý, může to být ve skutečnosti cizí osoba se zlými úmysly, která se za známého jen vydává. Ve starších mejlových klientech mohlo být nebezpečné i pouhé otevření zprávy, která obsahovala např. obrázek nebo formátování značkami html. V novějších mejlových klientech bývá otevření a přečtení zprávy bezpečné, ale POZOR na přílohy! Ty mohou obsahovat škodlivý software, který např. zneužije váš počítač k rozesílání nevyžádané pošty (spamu) nebo k šíření virů, může váš počítač zavirovat, může ukrást vaše osobní údaje uložené v počítači (a vaším jménem pak páchat všelicos nekalého), může vám smazat všechny soubory na disku atd. Proto neotvírejte přílohy ani od známých odesílatelů, když nejste výslovně domluveni, že vám je mají poslat. Oblíbená finta internetových darebáků: novoroční přání od kamaráda s animovanou přílohou. V systému MS Windows mějte při prohlížení e‑mailu vždy zapnutý antivirový program (většinu útoků včas zastaví). V systémech Unix (a také Linux) je sice virová nákaza daleko méně pravděpodobná (viry určené pro Windows prostě nefungují), ale přeposílání a šíření zlomyslných mejlů a jejich příloh je možné stejně dobře ve všech obvyklých operačních systémech.