Seminář fyziky

Seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo fyziky probírané na gymnáziu a je určen pro studenty 3. i 4. ročníku, kteří mají o obor zájem nebo uvažují o maturitě z fyziky či se připravují na VŠ studium přírodovědného či technického zaměření. Cílem semináře je umožnit studentovi komplexní pohled na fyziku jako jednu z přírodních věd, poznat hlouběji metody práce ve fyzice a aplikace základních fyzikálních poznatků v praxi.