Týdny mediálního vzdělávání – O pravdu?

Beseda s investigativním novinářem časopisu Respekt Ondřejem Kundrou
V pondělí 28. května 2018 od 14.15 se studenti sexty B, druhé C a vybraní studenti sexty A v rámci Týdnů mediálního vzdělávání společnosti Jeden svět na školách zúčastnili projekce filmu Co dokáže lež a besedy s novinářem časopisu Respekt Ondřejem Kundrou. Učebna č. 10, předpokládaný konec v 16.00.

https://www.jsns.cz/projekty/medialni‑vzdelavani/tydny‑medialniho‑vzdelavani‑2018
https://www.jsns.cz/lekce/194628‑co‑dokaze‑lez
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Kundra