Úspěch našich studentů v olympiádě z českého jazyka a literatury

Gratulujeme Veronice Tůmové z 3.C k 1. místu v kategorii I. a Lence Fuksové z kvarty B také k 1. místu v kategorii II. v celopražském kole olympiády z českého jazyka a literatury.