Úspěch v olympiádě z anglického jazyka

Tomáš Předota z kvarty B se v celorepublikovém kole umístil na 2. místě.