Opatření proti šíření nemoci COVID‑19

Od pátku 18.9. je povinné ve školách  nosit roušky i během vyučovací hodiny v učebnách. Výjimku mají pouze hodiny TV. Na hodinách HV se žáci musí řídit pokyny vyučujících.