Zájezd do Francie s výukou jazyka a pobytem v rodinách

V září 2022 (17.‑24.9.) mají studenti francouzského jazyka jedinečnou možnost vyrazit do Jižní Francie, kde je v Montpellier čeká pestrý program a pobyt v rodinách. V jazykové škole se budou dopoledne učit francouzsky s rodilými mluvčími, odpoledne budou jezdit na výlety do okolí a přespávat budou ve francouzských rodinách.
Výjezd je určen studentům současných tercií až sext osmiletého gymnázia a 1.- 2. ročníku čtyřletého gymnázia.
V příloze naleznete závaznou přihlášku, formulář GDPR (týkající se Souhlasu se zpracováním osobních údajů pro potřeby pojištění) a program zájezdu.
Vyplněnou přihlášku a formulář GDPR studenti odevzdají vyučujícímu francouzštiny. Úhradu zálohy je nutné zaplatit do konce března.

Storno podmínky
PROVENCE a LANGUEDOCU (program s výukou francouzštiny v jazykové škole)
Závazná přihláška
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJU