Studium na GPJP

Gymnázium prof. Jana Patočky nabízí osmileté studium pro žáky z pátých ročníků ZŠ a čtyřleté studium pro žáky z devátých ročníků ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Gymnázium připravuje žáky k dalšímu studiu na vysokých školách nejrůznějšího zaměření.

Studium je všeobecně zaměřené. Ve třetím ročníku/septimě si žáci vybírají tři volitelné semináře, ve čtvrtém ročníku/oktávě celkem šest seminářů. V posledních dvou letech se žáci profilují s ohledem na výběr maturitních předmětů a dalšího studia.

Škola spolupracuje při výuce odborných předmětů s vysokými školami: Přírodovědeckou fakultou UK, Matematicko‑fyzikální fakultou UK a Vysokou školou chemicko‑technologickou. Tradiční je též spolupráce s organizací Člověk v tísni o.p.s, v posledních letech na projektu FOOD RIGHT NOW.

Cizí jazyky

Škola klade velký důraz na studium cizích jazyků. Výuka probíhá na vyšším stupni gymnázia a na čtyřleté větvi v malých jazykových skupinách (cca 10 studentů). Studenti jsou rozřazeni do skupin podle aktuální jazykové úrovně. Výuka je doplněna zahraničními výjezdy.

Dlouholetou partnerskou školou je Dietzenhöfferovo gymnázium v německém Bamberku, se kterým naše škola pořádá výměnné pobyty více než 20 let.

Další partnerskou školou je Lycée Vaclav Havel v Bègles ve Francii, kam studenti v letošním školním roce pojedou potřetí.

Studium španělštiny je oživeno pravidelně konaným španělským kempem.

V rámci studia angličtiny jsou pořádány anglický kemp, výjezdy do Velké Británie s jazykovou výukou a poznávací zájezd do Kalifornie ve spolupráci střední školou v Monterey, USA. Na škole je možné skládat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka FCE a CAE.

 

Dny otevřených dveří se konají 6. 12. 2018 a 17. 1. 2019 od 17:00 do 19:00