Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

Forma studia

Kapacita

Cizí jazyky

Dostupnost

skola

Virtuální prohlídka:

skola skola
skola skola skola

DEN PRO PLANETU


Více fotografií najdete ZDE
Video najdete ZDE


Ve školním roce 2022‑23 složilo zkoušky FCE/CAE na GPJP 100 studentů ze septim a oktáv.

Jeho královská výsost, princ Edward, vévoda z Edinburghu a studenti GPJP
Roční projekt Tree project - Patočkova alej 2022 - 2023

Ve školním roce 2024‑25 budeme otevírat dvě třídy čtyřletého studia a jednu třídu osmiletého studia.

Aktuality

Dramatický kroužek nižšího gymnázia zve na svou letošní premiéru - detektivku Když už vraždit, tak pořádně. Představení se koná v pondělí 27. 5. 2024 od 18:00 v Divadle Karla Hackera. Vstupné je dobrovolné, místa v sále se předem nerezervují. Hrají studenti prim až kvart.

Pro přijaté uchazeče/jejich rodiče

15. 5. 2024 budou na webových stránkách zveřejněny výsledky přijímacího řízení, ze kterých vyplyne, kteří uchazeči jsou přijati na naše gymnázium.
16. 5. 2024 od 17.00 budeme pořádat schůzku pro rodiče přijatých žáků budoucí primy za účelem výběru druhého cizího jazyka - FJ, ŠJ, NJ. Účast rodičů přijatých uchazečů je velmi nutná.
27. 5. 2024 od 16.00 budeme pořádat schůzku pro přijaté žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého studia a jejich rodiče za účelem výběru druhého cizího jazyka - FJ, ŠJ, NJ. Během schůzky budou přítomni vyučující těchto jazyků. Účast přijatých uchazečů je velmi nutná.

Evropa jako úkol!

V průběhu dubna a května si studenti i rodiče v prostorách školního dvora a 1. patra mohou prohlédnout výstavu Evropa jako úkol, která nám byla zapůjčena z Knihovny Václava Havla a byla původně vystavena ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR. Myšlenky výstavy jsou dnes stále více aktuální a doufáme, že se Vám bude líbit.
https://edu.vaclavhavel.cz/cs/vystavy/42