Knihovna GPJP

Knihovní řád, prosím pročtěte si jej, než si knihu vypůjčíte.

Veřejný katalog knihovny

A = absenční výpůjčka (knihy, které si můžete půjčit domů)
P = prezenční výpůjčka (knihy jen v prostorách školy)

Výpůjční hodiny

Pondělí 13:30 – 14:30
Úterý 12:30 – 13:30
Středa 11:00 – 12:25

Případně po dohodě se službou v knihovně.