Vyplněnou přihlášku na kroužek předá žák třídnímu učiteli.
Výuka probíhá v období od konce září 2023 do poloviny června 2024.
Platby za kroužky do 1.10 2023 na účet: 2001740229/6000, variabilní symbol na přihlášce dle daného kroužku.

Přihláška na kroužek ŠACHY 2023/24
Přihláška na kroužek NĚMECKÉ KONVERZACE 2023/24
Přihláška na kroužek ANGLICKÉ KONVERZACE 2023/24
Přihláška na kroužek BADATELSKÝ 2023/24