Dramatický kroužek pro žáky nižšího gymnázia. Bližší informace u Mgr. Michala Pavlíka (sborovna).