Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021‑22

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2022‑2023 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Předběžná kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na Gymnáziu prof. Jana Patočky v roce 2022 (79‑41‑K/81)

Předběžná kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na Gymnáziu prof. Jana Patočky v roce 2022 (79- 41- K/41)

Závazná kritéria přijímacího řízení v roce 2022 budou zveřejněna nejpozději v lednu 2022.

Prihlaska_SS_2020‑2021_denni_editovatelna

Prihlaska_SS_20202021_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2022 do 1. 3. 2022 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.

Vysvětlivky k přihláškám (platné od školního roku 2020/2021)

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání