Informace k přijímacímu řízení v roce 2024

Vážení uchazeči, vážení rodiče!

přijímací řízení ve školním roce 2023‑24 bude probíhat jinak než v uplynulých letech.
Novinkou v letošním roce na naší škole je přijímání 30 žáků ke studiu do primy osmiletého studia a 60 žáků ke studiu do 1. ročníku čtyřletého studia.

Novinkou celého přijímacího řízení bude částečná digitalizace podání přihlášky do nového systému DIPSY s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci( e- občanka, bankovní identita, datová schránka). Zůstane ale i možnost podat přihlášku klasicky v papírové podobě. Digitální podání přihlášky s ověřenou identitou zákonného zástupce přináší výrazné zjednodušení administrativního procesu!

Další novinkou bude možnost podání 3 přihlášek a jejich prioritizace, která bude závazná pro 1. a 2. kolo přijímacího řízení. (POZOR- JEDNÁ SE O PODSTATNÝ ROZDÍL OPROTI MINULOSTI)

Přihlášky budou přijímány od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024! (POZOR ZKRÁCENÍ TERMÍNU)

Přihlášky v papírové podobě, pokud nemůžete využít elektronické podání v systému DIPSY (https://www.dipsy.cz), budeme přijímat v kanceláři školy od 1.2. 2024 do 20.2. 2024 od 9:00 do 12:00. 

Školní přijímací zkoušku pořádat nebudeme. Hodnocení předchozího vzdělávání je součástí kritérií, ale s výrazně menší vahou než přijímací testy. Níže najdete přesná kritéria přijímacího řízení. Dále níže najdete formulář přihlášky, formulář pro hodnocení ze ZŠ a formulář žádosti pro uchazeče s dočasnou ochranou.

Veškeré informace k přijímacímu řízení najdete na tomto odkazu: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice‑zaci.html

Informace budeme zde ještě upřesňovat. Přijímacímu řízení se budeme též věnovat na Dni otevřených dveří - 25. ledna v 17:00, 17:45 a 18:30!

Lékařský posudek nepožadujeme.

Seznam příloh:

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium
Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium
Přihláška ke studiu
Hodnocení na vysvědčení
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou