Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020‑21

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2021‑2022 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Termíny přijímacích zkoušek

Každý uchazeč může podat přihlášku na 2 střední školy. Ve škole, kterou uvede na prvním místě, koná přijímací zkoušku v 1.termínu,  ve škole,  kterou uvede na druhém místě, koná přijímací zkoušku v 2. termínu.

Osmileté studium    

1. termín  14. 4. 2021

2. termín  15. 4. 2021

 

Čtyřleté studium

1. termín  12. 4. 2021

2. termín  13. 4. 2021

 

Přijímací zkouška se koná z centrálně zadávaných testů ČJL a MA ( Český jazyka a literatura a Matematika), tzv. JPZ( Jednotná přijímací zkouška) a ze školní přijímací zkoušky (Anglický jazyk). Termín školní přijímací zkoušky se shoduje s termínem centrálně zadávaných testů.

Více informací k JPZ naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna‑prijimaci‑zkouska

Také zde naleznete testy k přípravě na přijímací zkoušku: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova‑zadani‑k-procvicovani

 

Školní přijímací zkoušku z anglického jazyka připravují naši učitelé.

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

 

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději v lednu 2021.

Pokyny k vyplňování přihlášky ke studiu

Prihlaska_SS_2020‑2021_denni_editovatelna

Prihlaska_SS_20202021_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.