Informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019‑20

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2020‑2021 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijímací řízení v roce 2020 budou zveřejněna nejpozději v lednu 2020. Pro předběžnou informaci přikládáme loňská kritéria.

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2019

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2019