Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Průběh odvolání

K 15. 6. 2021 byl přijat na odvolání uchazeč, který se umístil na:

49. místě (čtyřleté studium)

99. místě (osmileté studium)

K 18.6. 2021 evidujeme 30 zápisových lístků na čtyřleté studium a 59 zápisových lístků na osmileté studium(na poslední ZL čekáme do 21. 6.). Přijetí dalších uchazečů na autoremeduru je nepravděpodobné. Nevyřízená odvolání budou předána odvolacímu orgánu MHMP, vyrozumění obdrží zákonní zástupci během léta.

Zápisové lístky přijímáme v kanceláři školy každý den od 8:00 - 12:30 a od 13:00 - 15:00.

Kompletní výsledky přijímacího řízení na osmileté studium 79‑41‑K/81

Kompletní výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium 79‑41‑K/41

Výsledky přijímacího řízení

Níže najdete předběžné výsledky přijímacího řízení. Seznam přijatých uchazečů spolu s kompletními výsledky s vyznačením přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn nejpozději 21. 5.

Informace k zveřejnění výsledků přijímacího řízení

 

Informace k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek

  1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a na jeden termín  se nedostavil, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí řediteli školy do 14. 5. 2021, že ji bude konat   (potvrzovat nemusí ten uchazeč, který se již řádně omluvil).
  2. Již uplatněný zápisový lístek může uchazeč ve školním roce 2020/2021 přenést, pokud byl přijat v náhradním termínu.
 

Informace k přijímacímu řízení - hygienická opatření

Vážení uchazeči,

vstup do budovy školy bude uchazečům otevřen již od 7:45. Při vstupu do budovy mějte připraven průkaz s fotografií a dokument o výsledku testu. S orientací v budově školy a nalezením správné učebny budou pomáhat vyučující. Ve dnech 5. 5. a 6.5. bude otevřen i zadní vstup z ulice u Půjčovny.

Vážení uchazeči, v přiloženém dokumentu jsou uvedeni podrobnosti k povinnostem při přijímací zkoušce. Prosím čtěte pozorně!

Povinnosti uchazečů během přijímacích zkoušek v návaznosti na epidemiologickou situaci

priloha_892303795_4_MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d.._

POZOR! 

Dne 21. 4. 2021 došlo ke změně MO Ministerstva zdravotnictví ohledně ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu při přijímacích zkouškách - dostačující je rouška, nemusí se jednat o respirátor FFP2.

Vážení uchazeči, vážení rodiče!

Dne 29. 3. byly odeslány poštou pozvánky k přijímacím zkouškám. Pozvánky přes datovou schránku byly odeslány 30. 3. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou známy hygienické předpisy pro konání přijímacích zkoušek, prosím sledujte naše webové stránky, kde tyto informace budou zveřejněny před konáním přijímacích zkoušek.

Školní přijímací zkouška z anglického jazyka se koná  v den JPZ, tj. 3. 5. - 6. 5. 2021. 

MŠMT vyhlásilo nové termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté studium - 1. termín- 3. 5. 2021 , 2. termín- 4. 5. 2021

Osmileté studium - 1. termín 5. 5. 2021, 2. termín- 6. 5. 2021

Náhradní termíny: 2. a 3. 6. 2021

Bližší informace k harmonogramu přijímačkového dne dostanou uchazeči v pozvánkách, které budou rozeslány v dubnu. O rozeslání pozvánek Vás budeme informovat na webových stránkách.

Počet podaných přihlášek

Evidujeme 92 přihlášek na čtyřleté studium a 351 přihlášek na osmileté studium.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020‑21

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2021‑2022 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Termíny přijímacích zkoušek

Každý uchazeč může podat přihlášku na 2 střední školy. Ve škole, kterou uvede na prvním místě, koná přijímací zkoušku v 1.termínu,  ve škole,  kterou uvede na druhém místě, koná přijímací zkoušku v 2. termínu.

Osmileté studium    

1. termín  14. 4. 2021

2. termín  15. 4. 2021

Čtyřleté studium

1. termín  12. 4. 2021

2. termín  13. 4. 2021

Pozn. Pokud žák podává druhou přihlášku na střední školu, na níž se nekonají jednotné přijímací zkoušky, bude pozván automaticky na oba termíny přijímacích zkoušek z ČJL a M na naši školu bez ohledu na to, na jakém místě naši školu v přihlášce uvedl.

Přijímací zkouška se koná z centrálně zadávaných testů ČJL a MA ( Český jazyka a literatura a Matematika), tzv. JPZ ( Jednotná přijímací zkouška) a ze školní přijímací zkoušky (Anglický jazyk). Termín školní přijímací zkoušky se shoduje s termínem centrálně zadávaných testů.

Více informací k JPZ naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna‑prijimaci‑zkouska

Také zde naleznete testy k přípravě na přijímací zkoušku: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova‑zadani‑k-procvicovani

MŠMT zvýšilo časový limit na centrálně zadávané testy JPZ z ČJL na 70 minut a z matematiky na 85 minut. Více informací obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce.

Školní přijímací zkoušku z anglického jazyka připravují naši učitelé.

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

ukázkový test_prijimacizkousky_prima

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2021

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2021

Pokyny k vyplňování přihlášky ke studiu_2021

Prihlaska_SS_2020‑2021_denni_editovatelna

Prihlaska_SS_20202021_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.