Informace k přijímacímu řízení v roce 2023


Kompletní výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium
Výsledky přijímacího řízení na osmileté studium

Průběh odvolání

Ke dni 25.5. 2023 škola na osmiletém studiu eviduje 60 zápisových lístků. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 111. místě. 

Ke dni 25. 5. 2023 škola na čtyřletém studiu eviduje 30 zápisových lístků. Poslední přijatý uchazeč se umístil na 49. místě. 

 

Vážení uchazeči, vážení rodiče, 

kancelář školy pro příjem zápisových lístků a rozhodnutí o přijetí na odvolání je otevřena každý den od 7:30‑12:00 a od 13:00- 15:00. 

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
zde najdete kompletní výsledky přijímacího řízení na GPJP v roce 2023 včetně poučení pro přijaté uchazeče. 

Seznam přijatých uchazečů na čtyřleté studium obor 79‑41‑K/41
Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium obor 79‑41‑K/41
Seznam přijatých uchazečů na osmileté studium obor 79‑41‑K/81
Výsledky přijímacího řízení na osmileté studium obor 79‑41‑K/81
Poučení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
v níže uvedených souborech najdete výsledky přijímacích zkoušek. Jedná se zatím o neoficiální výsledky - nejsou vyznačeni přijatí uchazeči!
Kompletní výsledky budou zveřejněny společně se seznamem přijatých uchazečů ráno 3. 5. 2023.
Teprve pak budeme přijímat zápisové lístky.
Odvolání budeme přijímat až po vydání rozhodnutí o nepřijetí, tj. nejdříve 4. 5. 2023 od 9:00.
Děkujeme za trpělivost.

8G Neoficiální výsledky přijímacích zkoušek na osmileté studium
4G Neoficiální výsledky přijímacích zkoušek na čtyřleté studium

Formulář odvolání

Informace ke zveřejnění výsledků přijímacího řízení - prosím přečtěte si přiložený dokument Informace pro rodiče

24. a 27. března byly uchazečům odeslány poštou nebo do datové schránky pozvánky k přijímacím zkouškám. 

GPJP eviduje 97 přihlášek na čtyřleté studium a 430 přihlášek na osmileté studium. 

Gymnázium prof. Jana Patočky otevírá pro školní rok 2023/24 dvě třídy primy a jednu třídu 1. ročníku čtyřletého studia. 

Požadavky na školní přijímací zkoušku z anglického jazyka najdete v přiloženém souboru ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na Gymnáziu prof. Jana Patočky v roce 2023 (79‑41‑K/41)

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na Gymnáziu prof. Jana Patočky v roce 2023 (79‑41‑K/81)

Ukázkový test z anglického jazyka pro PRIMY

Prihlaska_SS_2020‑2021_denni_editovatelna

Prihlaska_SS_20202021_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2023 do 1. 3. 2023 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.  Pokud využijete pro podání přihlášky datovou schránku, je nutné přiložit autorizovanou konverzi přihlášky i všech příloh.  

Na spodní stranu přihlášky prosím uveďte preferenci na druhý cizí jazyk( NJ, FJ, ŠJ) a eventuálně náhradní variantu. 

Vysvětlivky k přihláškám (platné od školního roku 2020/2021)

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání