Výsledky přijímacího řízení na osmileté studium

Nová rozhodnutí

Poslední přijatý uchazeč se umístil na 120. místě.

Ke dni 15. 7. 2020 škola eviduje 60 zápisových lístků. Kapacita prvního ročníku osmiletého studia je zaplněna.

Seznam přijatých uchazečů - zveřejněno 17. 6. 2020 v 16:00

Seznam přijatých uchazečů na osmileté studium_2020

Poučení_ osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení na osmileté studium_ 2020_celkové_ 17_06_2020

 

 

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium

Nová rozhodnutí

Ke dni 2. 7. 2020 škola eviduje 30 zápisových lístků. Kapacita 1. ročníku  je zaplněna.

 

Seznam přijatých uchazečů- zveřejněno 16. 6. 2020 v 16:08

Seznam přijatých uchazečů_ čtyřleté studium _2020

Poučení_ čtyřleté studium

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium_celkové_16_06_2020

Pozn. V celkových výsledcích došlo k drobné korekci  v pořadí přijatých uchazečů.

 

 

Vážení uchazeči o studium na našem gymnáziu, školní přijímací zkouška v náhradním termínu (z anglického jazyka) proběhne 22. června 2020 od 9:00 v učebně č. 16.

V přiloženém dokumentu jsou uvedeny podrobné informace k  přijímacímu řízení po přijímacích testech

Informace pro rodiče

Žádost o vydání nového rozhodnutí

 

Čestné prohlášení, které musí všichni uchazeči přinést na přijímací zkoušky v den, kdy přichází poprvé.

Čestné_prohlášení_COVID19

Přijímací řízení pro osmileté studium

Uchazeči, kteří si zapsali GPJP na první pořadí,  budou konat školní přijímací zkoušku (angličtina) 4. 6. 2020 v 9:00 a jednotnou přijímací zkoušku (MA + ČJ) 9. 6. 2020.

Uchazeči, kteří si zapsali GPJP na druhé pořadí, budou konat školní přijímací zkoušku (angličtina) 5. 6. 2020 v  9:00 a jednotnou přijímací zkoušku (MA + ČJ) budou konat na druhé škole.

Přijímací zkouška z anglického jazyka trvá čistého času 30 minut, proto s přípravou a odevzdáním, předpokládáme konec školní přijímací zkoušky do 10:00.

 

Přijímací řízení pro čtyřleté studium

Uchazeči, kteří si zapsali GPJP na první pořadí,  budou konat školní přijímací zkoušku (angličtina) 4. 6. 2020 v  11:00  a jednotnou přijímací zkoušku (MA + ČJ) 8. 6. 2020.

Uchazeči, kteří si zapsali GPJP na druhé pořadí, budou konat školní přijímací zkoušku (angličtina) 5. 6. 2020 v 11:00 a jednotnou přijímací zkoušku (MA + ČJ) budou konat na druhé škole.

Přijímací zkouška z anglického jazyka trvá čistého času 30 minut, proto s přípravou a odevzdáním předpokládáme konec školní přijímací zkoušky do  12:00.

 

Pozvánky k přijímacím zkouškám ( školní i jednotné) budou připraveny v příštím týdnu a odeslány nejpozději 10 dní před zahájením zkoušek. Další informace k přijímacímu řízení budou průběžně aktualizovány.

Náhradní termíny školní přijímací zkoušky budou ve dnech 19. 6. a 22. 6. 2020.

J. Drake, ŘŠ  8. 5. 2020

 

 

 

 

Aktualizace informací k přijímacím zkouškám ke dni 15.4. 2020

Přijímací zkoušky se budou pravděpodobně konat v červnu. Jakmile bude přesný termín znám, budeme informaci aktualizovat a rozešleme uchazečům pozvánky.

Informace k přijímacímu řízení za mimořádné situace v době uzavření škol v ČR v době pandemie

Dne 27. 3. 2020 publikován pod číslem 135/2020 zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání  a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Pro přijímací řízení, které se mělo konat v dubnu 2020, z něho plyne následující:

 1.  Termín konání přijímacích zkoušek se uskuteční nejdříve 14 dnů od otevření škol. Přesný termín tedy zatím není znám.
 2.  Uchazeči budou konat přijímací zkoušky z ČJL a MA pouze v jednom termínu, a to na škole, kterou na přihlášce uvedli na 1. místě.
 3. Výsledky těchto přijímacích zkoušek započítají obě školy, na nichž se uchazeč přihlásil.
 4. Kritéria přijímacího řízení zůstávají nezměněna.
 5.  Školní přijímací zkouška, na naší škole z anglického jazyka, proběhne pro uchazeče, kteří mají GPJP na 1. pořadí pravděpodobně  v den přijímacích zkoušek z ČJL a MA. Uchazeči, kteří mají naši školu zapsanou na 2. pořadí, budou konat přijímací zkoušku z AJ, v jiný den- bude upřesněno.
 6. Přesné termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny neprodleně po oznámení termínu o znovuotevření škol.
 7. Pozvánku k přijímacím zkouškám budeme zasílat poštou  a zároveň bude na webových stránkách školy.
 8.  Standardní odvolání bude nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
 9.  Lhůta pro podání zápisového lístku se zkrátí na 5 dnů.
 10. Na nezaplněná místa (po odevzdání ZL přijatých uchazečů) budou vydána nová rozhodnutí o přijetí podle zveřejněných výsledků přijímacího řízení až do úplného zaplnění kapacity školy.
 11. Přikládáme příslušné dokumenty vydané MŠMT
 12. 002_Informace_k_novemu_zakonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání
 13. 003_pz_casova_osa_FINAL (1)

 

Počet přijatých přihlášek pro přijímací řízení: Osmileté studium - 401, čtyřleté studium - 204.

Informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019‑20

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2020‑2021 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2020

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2020

Pokyny k vyplňování přihlášky ke studiu

Prihlaska_SS_20192020_denni_edit

Prihlaska_SS_2019_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2020 do 1. 3. 2020 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.