Informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019‑20

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2019‑2020 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Průběh odvolacího řízení

K 31. 5. 2019 škola eviduje 60 zápisových lístků na osmileté studium a 30 zápisových lístků na čtyřleté studium.

Všechna nevyřízená odvolání byla předána Magistrátu hlavního města Prahy.

 

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2019

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2019