Informace k přijímacímu řízení v roce 2024

Informace pro zákonné zástupce k zveřejnění výsledků přijímacího řízení 2024

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení na GPJP - obor 79‑41K/41
Výsledky přijímacího řízení na GPJP - obor 79‑41‑K/81

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
dne 6.5. 2024 dochází ke zpracování výsledků přijímacího řízení. I přes stanovení 4  subkritériií při rovnosti bodů uchazečů, dochází ke sdílení pořadí mezi dvojicí, ve dvou případech trojicí uchazečů,  se stejným bodovým ziskem.

Ke stanovení jednoznačného pořadí některých uchazečů bude použito poslední hledisko uvedené ve zveřejněných kritériích, kterým je LOS. K losování dojde 6.5. od 16:00 v ředitelně za přítomnosti zástupců Školské rady GPJP. O losování bude proveden zápis.

Jana Drake, 6.5. 2024

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

všem uchazečům, kteří požádali o prominutí zkoušky z českého jazyka, bylo vyhověno. Termín pohovoru proběhne 12.4. nebo 15.4. nebo 16.4. nebo 17.4. vždy mezi  11:00 a 12.30 v ředitelně školy. Uchazeči jsou pozváni na čas 11:00.

Pokud uchazeč dělá JPZ z matematiky v naší škole, pak se  pohovor uskuteční v den JPZ z matematiky. Pokud uchazeč dělá JPZ na jiných školách, pak byl pozván na 15. 4. (osmileté studium) nebo na 16.4. (čtyřleté studium), jak již bylo oznámeno v kritériích. Nezapomeňte si přinést na pohovor průkaz totožnosti (např. cestovní pas).

V případě nejasností, prosím pište na jana.drake@gpjp.cz.

Děkuji všem za spolupráci.

Jana Drake, 9.4.2024

Vážení rodiče, vážení uchazeči,

dne 22. 3. 2024 byly poštou odeslány pozvánky uchazečům, kteří podali přihlášku papírově nebo hybridně a byli zároveň přiřazeni Cermatem na alespoň jeden termín JPZ na naši školu.

Uchazečům, kteří podali přihlášku elektronicky, byly pozvánky odeslány přes DIPSY 25.3.2024.

Pozvánky dostali pouze uchazeči přiřazení na JPZ  na naši školu CERMATEM. Uchazeči, kteří JPZ na naší škole  skládat nebudou, dostanou pozvánky z jiných škol.

Pokud nedostanete pozvánku do 5.4. 2024, prosím obraťte se mailem na ředitelku školy: jana.drake@gpjp.cz

Děkujeme za spolupráci.

Jana Drake, 25. 3. 2024

Vážení uchazeči, vážení rodiče!

Novinkou v letošním roce na naší škole je přijímání 30 žáků ke studiu do primy osmiletého studia a 60 žáků ke studiu do 1. ročníku čtyřletého studia.

Novinkou celého přijímacího řízení bude částečná digitalizace podání přihlášky do nového systému DIPSY s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci( e- občanka, bankovní identita, datová schránka). Zůstane ale i možnost podat přihlášku klasicky v papírové podobě. Digitální podání přihlášky s ověřenou identitou zákonného zástupce přináší výrazné zjednodušení administrativního procesu!

Další novinkou bude možnost podání 3 přihlášek a jejich prioritizace, která bude závazná pro 1. a 2. kolo přijímacího řízení. (POZOR- JEDNÁ SE O PODSTATNÝ ROZDÍL OPROTI MINULOSTI)

Přihlášky budou přijímány od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024! (POZOR ZKRÁCENÍ TERMÍNU)

Přihlášky v papírové podobě, pokud nemůžete využít elektronické podání v systému DIPSY (https://www.dipsy.cz), budeme přijímat v kanceláři školy od 1.2. 2024 do 20.2. 2024 od 9:00 do 12:00. 

Školní přijímací zkoušku pořádat nebudeme. Hodnocení předchozího vzdělávání je součástí kritérií, ale s výrazně menší vahou než přijímací testy. Níže najdete přesná kritéria přijímacího řízení. Dále níže najdete formulář přihlášky, formulář pro hodnocení ze ZŠ a formulář žádosti pro uchazeče s dočasnou ochranou.

Veškeré informace k přijímacímu řízení najdete na tomto odkazu: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice‑zaci.html

Informace budeme zde ještě upřesňovat. Přijímacímu řízení se budeme též věnovat na Dni otevřených dveří - 25. ledna v 17:00, 17:45 a 18:30!

Lékařský posudek nepožadujeme.

Seznam příloh:

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium
Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium
Přihláška ke studiu
Hodnocení na vysvědčení
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou