Informace k přijímacímu řízení v roce 2022

Seznam přijatých uchazečů se po výsledcích náhradního termínu nezměnil. 

Průběh odvolání

Osmileté studium

K 25. 5. byli přijati na odvolání uchazeči, kteří se umístili do 120. místa. 

Škola obdržela 60 zápisových lístků. Kapacita oboru je zaplněna. Všechna nevyřízená odvolání jsou předána na MHMP. 

Čtyřleté studium

K 19. 5. byli přijati na odvolání uchazeči, kteří se umístili do 76. místa. 

K 25. 5. obdržela škola 30 zápisových lístků. Kapacita prvního ročníku je naplněna. Všechna nevyřízená odvolání budou předána na MHMP. 

 

Výsledky přijímacího řízení na osmileté studium

Seznam přijatých uchazečů

Výsledky přijímacího řízení na osmileté studium

Poučení

 

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium

Seznam přijatých uchazečů

Výsledky přijímacího řízení na čtyřleté studium

Poučení

Vážení rodiče, vážení uchazeči, přečtěte si v přiloženém dokumentu, jaké kroky budou v přijímacím řízení následovat po 28. 4. 2022, kdy CERMAT zpřístupní školám výsledky jednotných přijímacích zkoušek.

Informace pro rodiče‑2022

Formulář odvolání proti rozhodnutí

Vážení uchazeči, 

28.3. byly odeslány poštou  pozvánky na přijímací zkoušky. Do datových schránek  byly pozvánky rozeslány v pátek 25.3. Pokud pozvánku v nejbližších dnech nedostanete, ozvěte se prosím na email: info@gpjp.cz.  Na pozvánce je uvedeno evidenční číslo uchazeče, pod kterým budou následně zveřejněny výsledky přijímacího řízení. <

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2022‑2023 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na Gymnáziu prof. Jana Patočky v roce 2022 (79‑41‑K/41)

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na Gymnáziu prof. Jana Patočky v roce 2022 (79‑41‑K/81)

Ukázkový test z anglického jazyka pro PRIMY

Prihlaska_SS_2020‑2021_denni_editovatelna

Prihlaska_SS_20202021_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2022 do 1. 3. 2022 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou. Dne 4. 2. 2022 (pololetní prázdniny) se přihlášky ke studiu z provozních důvodů nepřijímají. Pokud využijete pro podání přihlášky datovou schránku, je nutné přiložit autorizovanou konverzi přihlášky i všech příloh.  

Vysvětlivky k přihláškám (platné od školního roku 2020/2021)

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání