Informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019‑20

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2020‑2021 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2020

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2020

Pokyny k vyplňování přihlášky ke studiu

Prihlaska_SS_20192020_denni_edit

Prihlaska_SS_2019_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2020 do 1. 3. 2020 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.