Informace k zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Informace k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek

  1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a na jeden termín  se nedostavil, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí řediteli školy do 14. 5. 2021, že ji bude konat   (potvrzovat nemusí ten uchazeč, který se již řádně omluvil).
  2. Již uplatněný zápisový lístek může uchazeč ve školním roce 2020/2021 přenést, pokud byl přijat v náhradním termínu.

Informace k přijímacímu řízení - hygienická opatření

Vážení uchazeči, vstup do budovy školy bude uchazečům otevřen již od 7:45. Při vstupu do budovy mějte připraven průkaz s fotografií a dokument o výsledku testu. S orientací v budově školy a nalezením správné učebny budou pomáhat vyučující. Ve dnech 5. 5. a 6.5. bude otevřen i zadní vstup z ulice u Půjčovny. Vážení uchazeči, v přiloženém dokumentu jsou uvedeni podrobnosti k povinnostem při přijímací zkoušce. Prosím čtěte pozorně! Povinnosti uchazečů během přijímacích zkoušek v návaznosti na epidemiologickou situaci priloha_892303795_4_MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d.._ POZOR!  Dne 21. 4. 2021 došlo ke změně MO Ministerstva zdravotnictví ohledně ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu při přijímacích zkouškách - dostačující je rouška, nemusí se jednat o respirátor FFP2.

Vážení uchazeči, vážení rodiče!

Dne 29. 3. byly odeslány poštou pozvánky k přijímacím zkouškám. Pozvánky přes datovou schránku byly odeslány 30. 3. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou známy hygienické předpisy pro konání přijímacích zkoušek, prosím sledujte naše webové stránky, kde tyto informace budou zveřejněny před konáním přijímacích zkoušek. Školní přijímací zkouška z anglického jazyka se koná  v den JPZ, tj. 3. 5. - 6. 5. 2021. 

MŠMT vyhlásilo nové termíny přijímacích zkoušek:

Čtyřleté studium - 1. termín- 3. 5. 2021 , 2. termín- 4. 5. 2021 Osmileté studium - 1. termín 5. 5. 2021, 2. termín- 6. 5. 2021 Náhradní termíny: 2. a 3. 6. 2021 Bližší informace k harmonogramu přijímačkového dne dostanou uchazeči v pozvánkách, které budou rozeslány v dubnu. O rozeslání pozvánek Vás budeme informovat na webových stránkách. Počet podaných přihlášek Evidujeme 92 přihlášek na čtyřleté studium a 351 přihlášek na osmileté studium.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020‑21

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2021‑2022 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Termíny přijímacích zkoušek

Každý uchazeč může podat přihlášku na 2 střední školy. Ve škole, kterou uvede na prvním místě, koná přijímací zkoušku v 1.termínu,  ve škole,  kterou uvede na druhém místě, koná přijímací zkoušku v 2. termínu.

Osmileté studium    

1. termín  14. 4. 2021

2. termín  15. 4. 2021

Čtyřleté studium

1. termín  12. 4. 2021

2. termín  13. 4. 2021

Pozn. Pokud žák podává druhou přihlášku na střední školu, na níž se nekonají jednotné přijímací zkoušky, bude pozván automaticky na oba termíny přijímacích zkoušek z ČJL a M na naši školu bez ohledu na to, na jakém místě naši školu v přihlášce uvedl. Přijímací zkouška se koná z centrálně zadávaných testů ČJL a MA ( Český jazyka a literatura a Matematika), tzv. JPZ ( Jednotná přijímací zkouška) a ze školní přijímací zkoušky (Anglický jazyk). Termín školní přijímací zkoušky se shoduje s termínem centrálně zadávaných testů. Více informací k JPZ naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna‑prijimaci‑zkouska Také zde naleznete testy k přípravě na přijímací zkoušku: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova‑zadani‑k-procvicovani MŠMT zvýšilo časový limit na centrálně zadávané testy JPZ z ČJL na 70 minut a z matematiky na 85 minut. Více informací obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce. Školní přijímací zkoušku z anglického jazyka připravují naši učitelé. Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka ukázkový test_prijimacizkousky_prima

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2021 Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2021 Pokyny k vyplňování přihlášky ke studiu_2021 Prihlaska_SS_2020‑2021_denni_editovatelna Prihlaska_SS_20202021_denni Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.