Informace k přijímacímu řízení v roce 2023

Gymnázium prof. Jana Patočky otevírá pro školní rok 2023/24 dvě třídy primy a jednu třídu 1. ročníku čtyřletého studia. 

Požadavky na školní přijímací zkoušku z anglického jazyka najdete v přiloženém souboru ZDE

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na Gymnáziu prof. Jana Patočky v roce 2023 (79‑41‑K/41)

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na Gymnáziu prof. Jana Patočky v roce 2023 (79‑41‑K/81)

Ukázkový test z anglického jazyka pro PRIMY

Prihlaska_SS_2020‑2021_denni_editovatelna

Prihlaska_SS_20202021_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2023 do 1. 3. 2023 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.  Pokud využijete pro podání přihlášky datovou schránku, je nutné přiložit autorizovanou konverzi přihlášky i všech příloh.  

Na spodní stranu přihlášky prosím uveďte preferenci na druhý cizí jazyk( NJ, FJ, ŠJ) a eventuálně náhradní variantu. 

Vysvětlivky k přihláškám (platné od školního roku 2020/2021)

Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání