Počet podaných přihlášek

K 24. 2. 2021 evidujeme 80 přihlášek na čtyřleté studium a 297 přihlášek na osmileté studium.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020‑21

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2021‑2022 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Termíny přijímacích zkoušek

Každý uchazeč může podat přihlášku na 2 střední školy. Ve škole, kterou uvede na prvním místě, koná přijímací zkoušku v 1.termínu,  ve škole,  kterou uvede na druhém místě, koná přijímací zkoušku v 2. termínu.

Osmileté studium    

1. termín  14. 4. 2021

2. termín  15. 4. 2021

 

Čtyřleté studium

1. termín  12. 4. 2021

2. termín  13. 4. 2021

Pozn. Pokud žák podává druhou přihlášku na střední školu, na níž se nekonají jednotné přijímací zkoušky, bude pozván automaticky na oba termíny přijímacích zkoušek z ČJL a M na naši školu bez ohledu na to, na jakém místě naši školu v přihlášce uvedl.

 

Přijímací zkouška se koná z centrálně zadávaných testů ČJL a MA ( Český jazyka a literatura a Matematika), tzv. JPZ ( Jednotná přijímací zkouška) a ze školní přijímací zkoušky (Anglický jazyk). Termín školní přijímací zkoušky se shoduje s termínem centrálně zadávaných testů.

Více informací k JPZ naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna‑prijimaci‑zkouska

Také zde naleznete testy k přípravě na přijímací zkoušku: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova‑zadani‑k-procvicovani

MŠMT zvýšilo časový limit na centrálně zadávané testy JPZ z ČJL na 70 minut a z matematiky na 85 minut. Více informací obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce.

 

Školní přijímací zkoušku z anglického jazyka připravují naši učitelé.

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

ukázkový test_prijimacizkousky_prima

 

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2021

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2021

Pokyny k vyplňování přihlášky ke studiu_2021

Prihlaska_SS_2020‑2021_denni_editovatelna

Prihlaska_SS_20202021_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.