Informace k přijímacímu řízení za mimořádné situace v době uzavření škol v ČR v době pandemie

Dne 27. 3. 2020 publikován pod číslem 135/2020 zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání  a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Pro přijímací řízení, které se mělo konat v dubnu 2020, z něho plyne následující:

 1.  Termín konání přijímacích zkoušek se uskuteční nejdříve 14 dnů od otevření škol. Přesný termín tedy zatím není znám.
 2.  Uchazeči budou konat přijímací zkoušky z ČJL a MA pouze v jednom termínu, a to na škole, kterou na přihlášce uvedli na 1. místě.
 3. Výsledky těchto přijímacích zkoušek započítají obě školy, na nichž se uchazeč přihlásil.
 4. Kritéria přijímacího řízení zůstávají nezměněna.
 5.  Školní přijímací zkouška, na naší škole z anglického jazyka, proběhne pro uchazeče, kteří mají GPJP na 1. pořadí  v den přijímacích zkoušek z ČJL a MA. Uchazeči, kteří mají naši školu zapsanou na 2. pořadí, budou konat přijímací zkoušku z AJ následující den po přijímacích zkouškách na osmileté studium.
 6. Přesné termíny přijímacích zkoušek budou zveřejněny neprodleně po oznámení termínu o znovuotevření škol.
 7. Pozvánku k přijímacím zkouškám budeme zasílat poštou  a zároveň bude na webových stránkách školy.
 8.  Standardní odvolání bude nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
 9.  Lhůta pro podání zápisového lístku se zkrátí na 5 dnů.
 10. Na nezaplněná místa (po odevzdání ZL přijatých uchazečů) budou vydána nová rozhodnutí o přijetí podle zveřejněných výsledků přijímacího řízení až do úplného zaplnění kapacity školy.
 11. Přikládáme příslušné dokumenty vydané MŠMT
 12. 002_Informace_k_novemu_zakonu o přijímacím řízení na SŠ a k ukončování středoškolského vzdělávání
 13. 003_pz_casova_osa_FINAL (1)

Informace k průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2019‑20

Gymnázium bude otevírat pro školní rok 2020‑2021 dvě třídy prvního ročníku osmiletého studia ( 79‑41‑K/81) a jednu třídu prvního ročníku čtyřletého studia( 79‑41‑K/41). Každá otevíraná třída má kapacitu 30 žáků.

Požadavky k přijímací zkoušce z anglického jazyka

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro osmileté studium na GPJP_2020

Kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium na GPJP_2020

Pokyny k vyplňování přihlášky ke studiu

Prihlaska_SS_20192020_denni_edit

Prihlaska_SS_2019_denni

Přihlášky ke studiu se přijímají od 1. 2. 2020 do 1. 3. 2020 vždy v pracovní den  od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 v kanceláři školy. Přihlášku je možné poslat také poštou.