Ve školním roce 2019‑20 budeme opět pořádat přípravné kurzy pro uchazeče o studium. 

Kurzy pro uchazeče na čtyřleté studium budou probíhat od října 2019, kurzy pro uchazeče na osmileté studium budou probíhat od ledna 2020. Další informace s termíny kurzů budou zveřejněny na konci srpna 2019.