Materiály k nezrealizovaným přípravným kurzům je možné převzít na vrátnici školy každý den mezi 8:00 a 15:00.

Zkoušky nanečisto budou probíhat 28. 1. od 15:15 , předpokládaný konec po 17:45. Přihlášky se přijímají do 23. 1. Cena pro žáky, kteří nenavštěvují kurzy je 300,‑Kč.

Opravené zkoušky nanečisto si budou moci žáci a jejich zákonní zástupci vyzvednout od 11. 2. od 13:00 na vrátnici školy.

 

Ve školním roce 2019‑20 budeme opět pořádat přípravné kurzy pro uchazeče o studium. 

Kurzy pro uchazeče na čtyřleté studium budou probíhat od října 2019 každé pondělí od 15:15 hodin do 16:45.

Na přípravné kurzy pro uchazeče o čtyřleté studium je možné se hlásit již od 4. 9. každý den kromě pátku od 7:30- 8:30 nebo od 13:00‑15:00. Přihláška je platná po vyplnění mandátní smlouvy a zaplacení částky v kanceláři školy. Součástí kurzu budou i přijímací zkoušky nanečisto. Uchazeči z kurzu píší přijímačky nanečisto v době kurzu.

Termíny kurzů:

Matematika - 14.10, 4.11., 18.11, 2.12, 16.12., 13.1., 27.1., 10. 2., 9.3., 23. 3.

Český jazyk - 21.10., 11.11., 25.11, 9.12., 6.1., 20.1., 3.2., 2.3., 16.3., 30.3.

Mandátní‑smlouva‑pro‑čtyřleté‑studium_2019‑20

 

Kurzy pro uchazeče na  osmileté studium budou probíhat od  7. ledna 2020 každé úterý od 15:15 do 16:55. Na kurzy je možné se přihlásit od 28.11.2019 každý den kromě pátku od 7:30- 8:30 nebo od 13:00‑15:00 .Přihláška je platná po vyplnění mandátní smlouvy a zaplacení částky v kanceláři školy. Součástí kurzu budou i přijímací zkoušky nanečisto.

Termíny kurzů:

7.1., 14. 1., 21.1., 28.1.( zkoušky nanečisto), 4.2., 11.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31. 3.

Zkoušky nanečisto budou 28.1. 2020.

Mandátní smlouva pro osmileté studium_2020