Ve školním roce 2019‑20 budeme opět pořádat přípravné kurzy pro uchazeče o studium. 

Kurzy pro uchazeče na čtyřleté studium budou probíhat od října 2019 každé pondělí od 15:15 hodin do 16:45, kurzy pro uchazeče na osmileté studium budou probíhat od ledna 2020 každé úterý od 15:15- 16:55 .

Na přípravné kurzy pro uchazeče o čtyřleté studium je možné se hlásit již od 4. 9. každý den kromě pátku od 7:30- 8:30 nebo od 13:00‑15:00. Přihláška je platná po vyplnění mandátní smlouvy a zaplacení částky v kanceláři školy. Součástí kurzu budou i přijímací zkoušky nanečisto.

Termíny kurzů:

Matematika - 14.10, 4.11., 18.11, 2.12, 16.12., 13.1., 27.1., 10. 2., 9.3., 23. 3.

Český jazyk - 21.10., 11.11., 25.11, 9.12., 6.1., 20.1., 3.2., 2.3., 16.3., 30.3.

Mandátní‑smlouva‑pro‑čtyřleté‑studium_2019‑20

 

Na přípravné kurzy na osmileté studium se bude možné hlásit od 1. 12. 2019. Mandátní smlouva bude připravena v listopadu.