Studium na GPJP

Gymnázium prof. Jana Patočky nabízí osmileté studium pro žáky z pátých ročníků ZŠ a čtyřleté studium pro žáky z devátých ročníků ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Gymnázium připravuje žáky k dalšímu studiu na vysokých školách nejrůznějšího zaměření.

Studium je všeobecně zaměřené. Ve třetím ročníku/septimě si žáci vybírají tři volitelné semináře, ve čtvrtém ročníku/oktávě celkem šest seminářů. V posledních dvou letech se žáci profilují s ohledem na výběr maturitních předmětů a dalšího studia.

Škola spolupracuje při výuce odborných předmětů s vysokými školami: Přírodovědeckou fakultou UK, Matematicko‑fyzikální fakultou UK a Vysokou školou chemicko‑technologickou. Tradiční je též spolupráce s organizací Člověk v tísni o.p.s, v posledních letech na projektu FOOD RIGHT NOW a mediální výchově.

Cizí jazyky

Škola klade velký důraz na studium cizích jazyků.  Studenti jsou rozřazeni do skupin podle aktuální jazykové úrovně. Výuka je doplněna zahraničními výjezdy a kempy na území ČR (anglický kemp a španělský kemp).

Dlouholetou partnerskou školou je Dietzenhöfferovo gymnázium v německém Bamberku, se kterým naše škola pořádá výměnné pobyty více než 20 let.

Pravidelné jsou též výjezdy do Velké Británie, Irska, Franice a Španělska s jazykovou výukou a poznávací zájezd do Kalifornie ve spolupráci střední školou v Monterey, USA. Na škole je možné skládat mezinárodní zkoušky z anglického jazyka FCE a CAE.

Dny otevřených dveří se konají 1. 12. 2022 a

26. 1. 2023 od 17:00 do 20:00.