Forma zveřejňovaných informací je v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Webové stránky GPJP se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a tak vyhovovat zásadám Pravidel tvorby přístupného webu. Pro popis všech informací na tomto webu je použit redakční a publikační systém WordPress. Jsou dodržovány veškeré standardy XML, XHTML a CSS. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením.
Informace prezentované v jiných formátech:
Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF/A, a to zejména z důvodů, pro tisk a archivaci dokumentů.

Kontakt na webmastera:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazování těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu můžete psát na adresu olga.sklenarova@gpjp.cz.