Školská rada

9. 11. 2023 proběhly volby zástupců za žáky do ŠR. Zvoleny byly Mgr. Kateřina Růžičková a Ing. Jitka Fuksová.
Předseda: Mgr. Veronika Sivková

Na základě zákona 561/2004 působí na GPJP šestičlenná školská rada ve složení:

zástupci za pedagogické pracovníky Mgr. Veronika Sivková
Ing. František Duda
za zřizovatele PaedDr. Věra Dvořáková
MUDr. Albert Štěrba
zástupce za nezletilé žáky a zletilé žáky Mgr. Kateřina Růžičková
zástupce za nezletilé žáky a zletilé žáky Ing. Jitka Fuksová