Školská rada

Předseda: JUDr. Marie Kubíčková

Na základě zákona 561/2004 působí na GPJP šestičlenná školská rada ve složení:

zástupci za pedagogické pracovníky Mgr. Veronika Sivková
Ing. František Duda
za zřizovatele Mgr. Libuše Vlková
Mgr. Zdeňka Žalmanová
zástupce za nezletilé žáky IJUDr. Marie Kubíčková
zástupce za zletilé žáky Mariana Holomková