Novým předsedou školské rady byl zvolen Ing. Jindřich Volf.


Školská rada

Předseda: Ing. Jindřich Volf

Na základě zákona 561/2004 působí na GPJP šestičlenná školská rada ve složení:

zástupci za pedagogické pracovníky Mgr. Veronika Sivková
Ing. David Švarc
za zřizovatele Mgr. Libuše Vlková
Mgr. Zdeňka Žalmanová
zástupce za nezletilé žáky Ing. Jindřich Volf
zástupce za zletilé žáky Mariana Holomková