Školská rada

Předseda: JUDr. Marie Kubíčková

Na základě zákona 561/2004 působí na GPJP šestičlenná školská rada ve složení:

zástupci za pedagogické pracovníky Mgr. Veronika Sivková
Ing. František Duda
za zřizovatele PaedDr. Věra Dvořáková
MUDr. Albert Štěrba
zástupce za nezletilé žáky JUDr. Marie Kubíčková
zástupce za zletilé žáky Melania Sljusarčuková