Maturitní zkoušky

Termín konání podzimních MZK: 11. září 2019
Rozpis maturit
Heslo:

Maturitní témata

Europass

dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce
dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády

  • vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání a neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě
  • je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině)
  • stáhněte si dodatek k vysvědčení k Vašemu oboru vzdělávání:

osmileté studium 79‑41‑K/81

EDO‑79‑41‑K_81 Gymnázium (denní studium)‑Angličtina

EDO‑79‑41‑K_81 Gymnázium (denní studium)‑Čeština

EDO‑79‑41‑K_81 Gymnázium (denní studium)‑Francouzština

EDO‑79‑41‑K_81 Gymnázium (denní studium)‑Němčina

čtyřleté studium 79‑41‑K/41

EDO‑79‑41‑K_41 Gymnázium (denní studium)‑Angličtina

EDO‑79‑41‑K_41 Gymnázium (denní studium)‑Čeština

EDO‑79‑41‑K_41 Gymnázium (denní studium)‑Francouzština

EDO‑79‑41‑K_41 Gymnázium (denní studium)‑Nemčina