Dějepis

Předmětová komise dějepisu

předseda Mgr. Jitka Kodrová

Dějepisné akce na GPJP

Všestary - archeoskanzen

S kvartány jsme byli na výletě do Všestar. Vyzkoušeli jsme si cvičení ve formaci římské legie i házet oštěpem. Nahlédli jsme do obydlí od neolitu po germánské polozemnice.

Evropa jako úkol!

V průběhu dubna a května si studenti i rodiče v prostorách školního dvora a 1. patra mohou prohlédnout výstavu Evropa jako úkol, která nám byla zapůjčena z Knihovny Václava Havla a byla původně vystavena ve Valdštejnské zahradě Senátu ČR. Myšlenky výstavy jsou dnes stále více aktuální a doufáme, že se Vám bude líbit.
https://edu.vaclavhavel.cz/cs/vystavy/42

Pražské kolo Dějepisné soutěže gymnázií

Gratulujemenašemu týmu ve složení Františka Cuhrová, Mathias Frantzen a Barbora Varkočková, který se dnes v celopražském kole Dějepisné soutěže umístil se 137 body na krásném 4. místě z 26 soutěžních týmů a na body postupují do finále.

Jeden svět

Jako každý rok i letos se dějepisný seminář septim zúčastnil filmového festivalu o lidských právech Jeden svět. Tentokrát byl vybrán film o disentu v Bělorusku: "Kdo, když ne my?" Po filmu proběhla beseda s právníkem, který musel Bělorusko opustit. Beseda i film byly skvělou možností k zamyšlení.

V pátek 1.3. měla čtveřice našich septimánů možnost během slavnostního závěrečného ceremoniálu představit svůj filmový počin, který vznikl v rámci projektu Příběhy našich sousedů organizace Post Bellum. Studenti půl roku pracovali na mapování života pamětnice paní Aleny Orten, učili se pracovat s archiváliemi i zpracovávat videozáznam do výsledné podoby krátkého filmu, to vše pod vedením paní učitelky Dity Blechové. Film můžete ho zhlédnout na:

Kvinty a 2.C na Pražském hradě

19. prosince 2023 třídy V. A (s PhDr. J. Havlíkem, Ph.D.), V. B (s Mgr. J. Kodrovou) a 2. C (s Mgr. D. Brožem) navštívili areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu absolvovali prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak studenti pokračovali v prohlídce se svými vyučujícími (areál Hradu, klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství...). Na závěr pak samostatně zpracovali zadané pracovní listy.

Dějepisná soutěž studentů gymnázií České a Slovenské republiky

Naši studenti ve finále 31. ročníku - tématem letošního ročníku byly evropské dějiny 1945‑1975 (od Postupimské konference po Helsinskou konferenci).

Připomínka 17. listopadu 1989 a doby normalizace.

Naše škola se jako každý rok zapojila do aktivity JSNS Měsíc filmu na školách.

Izrael - Palestina

Na žádost studentů jsme realizovali panelovou diskuzi k aktuálnímu tématu Izrael - Palestina v kontextu historie a současné geopolitiky s RNDr. Liborem Jelenem, Ph.D. z Přírodověděcké fakulty Univerzity Karlovy, spolu s ním se do besedy zapojili i naši učitelé.

Exkurze do Vídně – septimy, 3.C

6. - 8. října 2023 vyrazili zájemci o historii ze septim a 3.C do Vídně. Během tří dnů Vídeň prochodili křížem krážem, prohlédli si Hofburg, Stephansdom, Schonbrunn, Belveder, secesní památky Vídně, ale čas byl i na prohlídku muzeí během Dlouhé muzejní noci a otestování vídeňských specialit. Počasí nám přálo a všichni účastníci se v neděli vraceli unavení, ale nabití dojmy a novými znalostmi.
Všem účastníkům děkujeme.