Dějepis

Předmětová komise dějepisu

předseda Mgr. Jitka Kodrová

Dějepisné akce na GPJP


Gratulujeme Janu Špundovi z kvarty A k druhému až třetímu místu v obvodním kole dějepisné olympiády v kategorii I. 👍

Primy na Hradě 2022

Vánoční dějepisná exkurze našich primánků na Pražském hradě. Sice bylo mrazivo, ale i tak si to s vyučujícími ThDr. Ladislavou Říhovou, PhD., a Mgr. Lukášem Bočkem moc užili.🙂

Kvinty a 2.C na Pražském hradě

20. prosince 2022 třídy V. A ( s prof. M. Pavlíkem), V. B (s prof. D. Brožem) a 2. C ( s prof. J. Havlíkem) navštívili areál Pražského hradu. Společně s průvodcem Hradu absolvovali prohlídku Chrámu sv. Víta a starého královského paláce, v další části pak studenti pokračovali v prohlídce se svými vyučujícími (areál Hradu, klášter sv. Jiří, Zlatá ulička, pražské purkrabství, jízdárna, letohrádek královny Anny, míčovna, zahrada Na Valech, Hradčanské náměstí...). Na závěr pak samostatně zpracovali zadané pracovní listy. I přes mrazivé počasí se akce vydařila.

Studenti GPJP ve studentském modelu OSN a G20

I v letošním roce postoupili naši studenti do studentských modelů Asociace pro mezinárodní otázky. Gratulujeme.
https://www.studentsummit.cz/modely/model‑osn/
https://www.studentsummit.cz/modely/model‑g20/

Po stopách císařské Vídně a rakouské umělecké bohémy (historická exkurze GPJP )

14. - 16. října 2022 vyrazili zájemci o historii ze septim a 3.C do Vídně. Během tří dnů Vídeň prochodili křížem krážem, prohlédli si Hofburg, Stephansdom, Schonbrunn, Belveder, secesní památky Vídně, ale čas byl i na prohlídku muzeí a otestování vídeňských specialit.
Všichni účastníci se v neděli vraceli unavení, ale nabití dojmy a novými znalostmi.