Dějepis


Pravidla pro klasifikaci dějepisu a semináře

ZMĚNA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU DĚJEPISU PRO PRIMY AŽ TERCIE 8LETÉHO STUDIA
Od školního roku 2017/18 dochází ke změně školního vzdělávacího plánu. Hlavním důvodem je skutečnost, že nově budou studenti osmileté větve končit výuku dějepisu v septimě. Proto v prvních třech letech nižšího gymnázia bude probráno učivo od středověku po současnost s důrazem na české dějiny a od kvarty do septimy pak budou dějiny probírány od pravěku do současnosti v souvislostech světových a českých dějin podrobněji.
Studenti kvart ještě studují podle původního programu https://www.gpjp.cz/wp‑content/uploads/2016/09/S%cc%8ckolni%cc%81‑vzde%cc%8cla%cc%81vaci%cc%81‑program‑8.pdf

Předmětová komise dějepisu

předseda Mgr. Jitka Kodrová

Dějepisné akce na GPJP