Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR 2016

Dne 5. dubna naše gymnázium hostilo již počtvrté krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR. V tomto roce se v Praze zúčastnilo 30 gymnázií. V roce 2017 je soutěž soustředěna na české a československé dějiny v letech 1949 - 1967. V roli odborných garantů se letošního ročníku zúčastnili prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., a významný slovenský historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc.

Na našem gymnáziu vedl odborný dohled PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. Organizační záležitosti řešil spolu s paní Mgr. Jitkou Neradovou z Gymnázia Thomase Manna PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D.

V příštím roce se opět těšíme, tentokrát s tématem České a československé dějiny v letech 1968 - 1976.

Pořadí:

1. místo Gymnázium Christiana Dopplera 142b. ze 160
2. místo Akademické gymnázium 119b.
3. místo Křesťanské gymnázium 110b.
4. místo Gymnázium Elišky Krásnohorské 106b.
5. místo Gymnázium Oty Pavla 106b.
9. místo Gymnázium prof. Jana Patočky 102b.

Prvních pět gymnázií v Praze zároveň postupuje do celostátního kola, které se koná v listopadu 2017 v Chebu. Gymnázium prof. Jana Patočky (na 9. místě se 102 body) nakonec nepostupuje, protože své postupové právo, které jako pořadatelské gymnázium mělo, postoupilo právě Gymnáziu Oty Pavla.