Fyzika

Předmětová komise Fyziky

předseda Ing. František Duda

Kritéria hodnocení:

1/ Minimálně dvě známky vědomostního charakteru z větších tématických celků. Vyučující s ohledem na ročník stanový minimální průměr těchto známek, potřebný k úspěšnému absolvování předmětu.

2/ Hodnocení fyzikálních praktik

3/ Ústní zkoušení, samostatné a domácí práce, projekty, aktivita v hodinách

 

 

 Akce (celý přehled zobrazíte zde)

FO, Přírodovědný klokan

Pokusy na MFF

Planetárium

Hvězdárna

Přednášky TVT