Fyzika

Předmětová komise Fyziky

předseda Ing. František Duda

Kritéria hodnocení:

1/ Testy
2/ Práce v hodině
3/ Domácí úlohy
4/ Samostatná vystoupení - řešení úloh, předvádění pokusů a jejich vysvětlení, výroba demonstračních pomůcek, prezentace samostatné nebo skupinové projektové práce a pod.
5/ Hodnocení fyzikálních praktik (protokol, prověrky, práce v praktiku a pod.)
6/ Souhrnný počet známek: minimálně 5 za pololetí kromě prim a maturitního ročníku, kde stačí 3 známky

Laboratorní práce z fyziky na nižším gymnáziu jsou hodnoceny v rámci předmětu fyzika (1/2 - 1/3 hodinové dotace Laboratorních cvičení). Praktikum z fyziky (1/3 hodinové dotace Praktika přírodních věd) je hodnoceno na vysvědčení v rámci předmětu fyzika.
Z každého naměřeného laboratorního cvičení student odevzdá protokol na hodině fyziky v týdnu následujícím. Za neodevzdaný protokol je student hodnocen nedostatečně. Absolvuje minimálně 75% měření za školní rok.

 

 Akce (celý přehled zobrazíte zde)

FO, Přírodovědný klokan

Pokusy na MFF

Planetárium

Hvězdárna

Přednášky TVT